Till innehållet

TAKK-för-maten

Projektet drivs av: Hushållningssällskapet Västra

Beskrivning av projektet

Hushållningssällskapet ska under en tvåårig period utveckla och sprida en app som vänder sig till personer som använder tecken som alternativ kompletterande kommunikation (TAKK).

Målet med projektet är att utveckla och lansera en innovativ kokboksapp med bilder, filmsekvenser, text, tal och TAKK. Målgruppen är personer med intellektuella funktionsvariationer och tal- och språksvårigheter. Appen tas fram i nära samarbete med test- och referensgrupper från grund- och gymnasiesärskolor i Borås och Alingsås.

Målet är att färdigställa ett kognitivt och pedagogiskt verktyg som inte finns idag. Appen ska stimulera intresset för mat, matlagning och hälsosamma måltider.

Efter projekttiden kan appen användas kostnadsfritt av alla som vill. Information om TAKK-för-maten sprids via hemsidor, nyhetsbrev, branschtidningar för Sveriges kommuner och regioner, till Specialpedagogiska skolmyndigheten samt via sociala medier. Den kommer även att finnas tillgänglig med övriga verktyg på www.matglad.nu.

Beviljat belopp

3 326 172 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutades i oktober 2023.

Beviljat belopp

3 326 172 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutades i oktober 2023.

Kontakt

Liknande projekt

  • MatGlad 2.0

    Hushållningssällskapet Västra ska utveckla MatGlad 2.o, ett pedagogiskt stöd i form av en receptapplikation för personer med intellektuell och/eller…

  • GoGlad

    Projektet ska förbättra den fysiska, psykiska och sociala hälsan hos ungdomar/vuxna med intellektuell funktionsnedsättning genom att utveckla ett…

  • Matfröjd - Matlust och Matglädje för äldre

    Projektet ska producera en receptapplikation med recept för bland annat frukostar, mellanmål, luncher, middagar, kvällsmat till äldre personer med…

Sidan uppdaterades 2021-01-15.