Till innehållet

TAKK-för-maten

Projektet drevs av: Hushållningssällskapet Västra

Beskrivning av projektet

Hushållningssällskapet ska under en tvåårig period utveckla och sprida en app som vänder sig till personer som använder tecken som alternativ kompletterande kommunikation (TAKK).

Målet med projektet är att utveckla och lansera en innovativ kokboksapp med bilder, filmsekvenser, text, tal och TAKK. Målgruppen är personer med intellektuella funktionsvariationer och tal- och språksvårigheter. Appen tas fram i nära samarbete med test- och referensgrupper från grund- och gymnasiesärskolor i Borås och Alingsås.

Målet är att färdigställa ett kognitivt och pedagogiskt verktyg som inte finns idag. Appen ska stimulera intresset för mat, matlagning och hälsosamma måltider.

Efter projekttiden kan appen användas kostnadsfritt av alla som vill. Information om TAKK-för-maten sprids via hemsidor, nyhetsbrev, branschtidningar för Sveriges kommuner och regioner, till Specialpedagogiska skolmyndigheten samt via sociala medier. Den kommer även att finnas tillgänglig med övriga verktyg på www.matglad.nu.

Efter projektet

Två nya receptappar har producerats, en av apparna med TAKK (tecken som alternativt kompletterande kommunikation) och under projektets tredje och sista år appen MatGlad-helt-enkelt på teckenspråk. Det övergripande målet med projektet har varit att men hjälp av ny teknik lansera två pedagogiska och informativa digitala kokböcker, en med TAKK i form av en app för smartphones, surfplattor och webben och en på teckenspråk (TSP). Apparna ska på ett tydligt och enkelt sätt visa hur man lagar mat genom bilder, text och tal samt med filmsekvenser på själva matlagningen som kompletteras med filmer med TAKK alternativt TSP.

De medverkande parterna i projektet ska hjälpas åt att sprida appen vidare via sina nätverk. Information om apparna sprids även via samarbetspartnernas hemsidor. Sociala medier är en viktig kanal för marknadsföring och där projektet är aktivt både på Facebook och på hemsidorna www.takkformaten.nu samt www.matgladheltenkelttsp.nu

Information om apparna kommer även att spridas via nyhetsbrev och på Hushållningsällskapets hemsida, i branschtidningar och genom Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM).

Projektet och apparna TAKK för maten och MatGlad helt enkelt har presenterats på SPSM digitala utbildning för pedagoger samt på Skolportens konferens för hem- och konsumentkunskapslärare. Applikationerna kommer bli ett komplement till undervisningen i hem- och konsumentkunskapen i anpassad grund- och gymnasieskola och information om TAKK-för-maten kommer även att läggas ut på Livsmedelsverket och Sveriges Kommuners och Regioners interna hemsidor för den nationella samverkansgruppen för personal som arbetar inom olika offentliga och privata verksamheter för personer med intellektuella funktionsvariationer.

Beviljat belopp

3 326 172 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutades i december 2023.

Beviljat belopp

3 326 172 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutades i december 2023.

Kontakt

Ort
Vänersborg

Liknande projekt

  • GoGlad

    Projektet ska förbättra den fysiska, psykiska och sociala hälsan hos ungdomar/vuxna med intellektuell funktionsnedsättning genom att utveckla ett…

  • Matfröjd - Matlust och Matglädje för äldre

    Projektet ska producera en receptapplikation med recept för bland annat frukostar, mellanmål, luncher, middagar, kvällsmat till äldre personer med…

  • MatGlad 2.0

    Hushållningssällskapet Västra ska utveckla MatGlad 2.o, ett pedagogiskt stöd i form av en receptapplikation för personer med intellektuell och/eller…

Sidan uppdaterades 2024-02-29.