Till innehållet

Taktil foto

Projektet drevs av: Förbundet Sveriges Dövblinda Stockholm och Gotlands län

Beskrivning av projektet

Dövblinda personer fotograferar till taktil fotoutställning.

Dövblinda och fotografi

Kan en person med dövblindhet fotografera? Ställa in skärpa, zooma och välja motiv? 

Dessutom utan hörsel? 

Och varför? Vad vill en dövblind person fånga på bild?

Det är frågor som vi vill besvara i vårt projekt ”Taktil foto”, en undersökning om bildens betydelse för dövblinda. Här får tre personer med syn- och hörselnedsättning lära sig hantera en kamera och sedan fotografera, både fritt och inom givna teman. Parallellt med detta skall vi försöka ta fram en teknik som gör det praktiskt möjligt att göra fotografi taktilt och på så vis utöka tillgängligheten för fotografi – och därmed även andra typer av bilder. Vårt mål är att under hösten 2014 visa Sveriges (världens?) första fotoutställning av dövblinda för personer med och utan synnedsättning! ”Det är spännande! Jag är helt blind och har just lärt mig kameran. Jag vill fota sånt jag ofta känt på, till exempel ett dörrhandtag, eller min port där jag dagligen går in. Särskilt intressant blir det om tekniken för taktila bilder kan förfinas, det skulle betyda mycket för oss dövblinda. Då kan vi börja använda bilder på ett helt nytt sätt”, säger Rolf Eriksson, en av de tre fotograferna.

Taktila fotografier En bild som har upphöjda konturer och ytor kallas taktil bild och kan “ses” med hjälp av händerna. Det utbud av taktila bilder som finns idag ger ofta mycket elementär information med enkla linjer och strukturer. Den utskriftsteknik som vi vill utveckla inom projektet ska ge rättvisa åt både motiv, stämning och uttryck. Genom att använda befintlig teknik i nya kombinationer vill vi försöka tillgängliggöra bilderna för dövblinda på ett sätt som aldrig gjorts tidigare. Bland annat avancerade 3D-skrivare som arbetar med mycket hög upplösning och metoder för att skapa ytor med olika strukturer tror vi kan göra detta möjligt.

Taktil foto

Projektet ”Taktil Fotoutställning” startade hösten 2011 och ska pågå i tre år.

Projektet ska delas upp i två delar: fotograferingen och utställningen.

1. Inledningsfasen är unik, genom projektet får dövblinda möjlighet att undersöka förutsättningen för att kunna visualisera sin omgivning med hjälp av fotografiska bilder. Kan fotokamera vara ett verkyg för dövblinda att kommunicera på egna villkor, utan tolk?

2. Utställningen riktar sig till syn- och hörselnedsatta personer som genom utställningen får en sällsynt möjlighet att uppleva fotografier. 

Bilderna skall också kunna ses visuellt, vilket vi tror kommer att locka seende att känna på bilderna och att de därmed börjar fundera kring seende/icke-seende.

Ett viktigt mål med projektet är att utveckla metoder som gör det möjligt för museer, konsthallar och andra utställare att framställa bilder för dövblinda. 

En riktigt lyckad utveckling skulle vara att det blir lika självklart att inkludera taktila bilder i utställningar som det är att ha med teckenspråkstolkar vid föredrag.

På egna villkor

Att fotografera är en demokratisk fråga. Hela vår tillvaro genomsyras av bild och ljud, ett utbud som för personer med dövblindhet är nästan hopplöst att ta del av. För dem kommer intrycken via en tolk som skriver i handen. Att uttrycka sig på egna villkor utan ”filtrering” är svårt. Särskilt gäller det bilder, som är en utmaning att få beskrivet för sig via en teckentolk.

Förhoppningsvis tas här de första stegen mot att dövblinda ska kunna delta i samhällets kultur- och medieutbud i större omfattning än tidigare – på sina egna villkor, både som fotografer och bildkonsumenter.

Våra huvudsakliga samarbetspartners   Stefan Ohlsson, Projektor utbildning http://www.profiler.nuKim Jarl, Layout & dekor http://www.layout-dekor.se/site/index.php/tillganglighetsanpassningCarina Søe-Knudsen, Valja design http://valja.info/om-valja-2/Gunilla Muhr, Centrum för fotografi http://www.centrumforfotografi.se   Projektet har också fått stöd från Innovativ kultur. Panasonic har sponsrat generöst med fyra kameror.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2011 och avslutades i september 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2011 och avslutades i september 2014.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.