Till innehållet

Tala om tystnad

Projektet drivs av: Ideella föreningen Lokomotiv

Beskrivning av projektet

Tala om tystnad är ett nationellt projekt som ska lyfta frågor och sprida kunskap kring selektiv mutism - en ångestdiagnos som drabbar 1 av 100 barn och innebär en oförmåga att tala i vissa situationer.

Projektet ägs av den fotografiska föreningen Lokomotiv, som genom fotografi och kommunikation arbetar med ett synliggörande. Målet med projektet är att barn med selektiv mutism ska få bättre stöd och hjälp, såväl i familjen som av skola och vård.

Tala om tystnad producerar olika informations- och kommunikationsmaterial - till exempel böcker, podd och hemsida. Materialet vänder sig främst till målgruppen, dess anhöriga och till personer som i sina professioner möter målgruppen.

Projektet arrangerar fysiska/digitala träffar och föreläsningar för målgruppen. På några orter i landet samverkar man med skola och vård för att hitta bra strukturer. Man samarbetar på lokal och nationell nivå med ABF.

Projektet verkar också för att en ny nationell brukarorganisation bildas för personer med selektiv mutism och deras anhöriga. Efter projektets slut ska aktiviteterna fortsätta att bedrivas i den nya organisationen.

Beviljat belopp

4 077 336 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2019 och avslutades i december 2022.

Naturlandskap i svartvit färg, en stig går över en äng och på stigen ser man ryggen på en liten pojke som är på väg

Projektet "Tala om Tystnad" syftar till att synliggöra diagnosen selektiv mutism.

Beviljat belopp

4 077 336 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2019 och avslutades i december 2022.

Liknande projekt

  • Förskola på Tur

    Projektet syftar till att ge barn förutsättningar för ökat självförtroende, hållbar hälsa och en rörelseglädje hela livet.

  • Lyssna högre!

    Selektiv mutism är en ångestdiagnos som drabbar 1 av 100 barn och innebär en oförmåga att tala i miljöer utanför hemmet.

  • Natur- och friluftsorientering 65+

    Rehns BK ska i projektet utveckla en modell för orientering där den fysiska ansträngningen är förhållandevis liten, men där orienteringsförmågan är…

Sidan uppdaterades 2020-07-01.