Till innehållet

Tala om tystnad

Projektet drevs av: Ideella föreningen Lokomotiv

Beskrivning av projektet

Tala om tystnad är ett nationellt projekt som ska lyfta frågor och sprida kunskap kring selektiv mutism - en ångestdiagnos som drabbar 1 av 100 barn och innebär en oförmåga att tala i vissa situationer.

Projektet ägs av den fotografiska föreningen Lokomotiv, som genom fotografi och kommunikation arbetar med ett synliggörande. Målet med projektet är att barn med selektiv mutism ska få bättre stöd och hjälp, såväl i familjen som av skola och vård.

Tala om tystnad producerar olika informations- och kommunikationsmaterial - till exempel böcker, podd och hemsida. Materialet vänder sig främst till målgruppen, dess anhöriga och till personer som i sina professioner möter målgruppen.

Projektet arrangerar fysiska/digitala träffar och föreläsningar för målgruppen. På några orter i landet samverkar man med skola och vård för att hitta bra strukturer. Man samarbetar på lokal och nationell nivå med ABF.

Projektet verkar också för att en ny nationell brukarorganisation bildas för personer med selektiv mutism och deras anhöriga. Efter projektets slut ska aktiviteterna fortsätta att bedrivas i den nya organisationen.

Efter projektet

Projektet ledde till att diagnosen selektiv mutism blev mer uppmärksammad och att kunskap om diagnosen har blivit mer tillgänglig. Projektet har tagit fram böcker och informationsmaterial, producerat poddar, föreläst och utbildat. Under projektet skapades en nationell intresseförening för anhöriga och yrkesverksamma. Projektet har samarbetat med myndigheter, intresseorganisationer och studieförbund. Specialpedagogiska myndigheten (SPSM) fick hjälp av projektet med att ta fram handledning om selektiv mutism för personal i skolor och förskolor. Inom ramen för projektet har tre böcker tagits fram. En av dessa Tystheten av Emma Rendel blev utvald att vara med i en internationell katalog, Outstanding Books for Young People with Disabilities.

Så här skriver en mamma till ett barn med selektiv mutism om projektet:

”Det fanns knappt något att hitta på nätet, och nästan inget på svenska. Så allt material ni tagit fram som man kan ge ut till personal i skolan, samt material till anhöriga och bekanta hur man bäst bemöter personer med SM. Podden som varit sådan tröst för mig som mamma. Att vi är flera som kämpar! Er hjälp att hitta verktygen och att tack vare dem få mig att känna ett lugn, det här kommer ta tid, men det går framåt. För vår familj så har Tala om tystnad varit en stor del av räddningen.”

Även yrkesverksamma har haft nytta av projektet. Så här skriver en logoped:

”Ni har varit en ovärderlig källa till kunskap för mig som logoped när jag var ny i arbetet med diagnosen.”

Verksamheten lever vidare i den nystartade nationella föreningen Tala om tystnad som sprider information, erbjuder nätverksträffar för anhöriga och yrkesverksamma, håller föreläsningar och genomför sommarläger. Böckerna finns att låna på flertalet av landets bibliotek.

Beviljat belopp

4 077 336 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2019 och avslutades i december 2022.

Naturlandskap i svartvit färg, en stig går över en äng och på stigen ser man ryggen på en liten pojke som är på väg

Projektet "Tala om Tystnad" syftar till att synliggöra diagnosen selektiv mutism.

Beviljat belopp

4 077 336 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2019 och avslutades i december 2022.

Liknande projekt

  • Förskola på Tur

    Projektet syftar till att ge barn förutsättningar för ökat självförtroende, hållbar hälsa och en rörelseglädje hela livet.

  • FIPOH - Flerspråkig information om psykisk ohälsa

    Projektet syftar till att förbättra den psykiska hälsan bland barn och ungdomar med erfarenhet av flykt, och därmed bredda möjligheterna till en…

  • Projekt IHART

    Syftet med projektet är att utveckla och skapa en positiv syn på hälsa tillsammans med barn och ungdomar.

Sidan uppdaterades 2023-08-08.