Till innehållet

Talanger på den virtuella scenen

Projektet drevs av: Föreningen Mediahusets Vänner

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att ge målgruppen personer med intellektuell funktionsnedsättning och personer inom autismspektrumet möjlighet till en professionell plattform där deras musikaliska talanger får spridningseffekt genom en musiktävling.

Syftet med projektet är att ge målgruppen personer med intellektuell funktionsnedsättning och personer inom autismspektrumet en möjlighet till en professionell plattform där deras musikaliska talanger även får en stor spridningseffekt genom en musiktävling. Målet är att kunna ge totalt 120 personer/grupper möjlighet att spela in sin musikvideo och delta i processen mot en slutfinal i samband med festivalerna i Sävsjö. Man vill verka för att i möjligaste mån ha en jämn könsfördelning i projektet. Man når målgruppen främst via ideella samarbetsorganisationer. Personer/grupper skickar in sitt bidrag till en jury. Det är det artistiska uttryckssättet och framförandet som ska bedömas och slutligen kora en vinnare, alla andra kommer på andra plats. Juryn består dels av välkända, professionella musik- och mediapersonligheter, och dels av personer som bidrar med särskild kompetens för att bedöma olika artisters bidrag utifrån deltagarens förutsättningar. Efter projektets avslut räknar med att projektet finansieras genom sponsring, annonsering och ev. röstningsdebitering och att tävlingen drivs vidare genom Mediahusets Vänner och samarbetspartners.

Efter projektet

Hela 179 deltagare från hela Sverige fick möjligheten att under projektets tre år få coaching, resa till Stockaryd i Småland, repetera och spela i en helt igenom professionell TV-studio och delta i tävlingen Startist. Deltagarna fick ofta lokal uppmärksamhet och engagemang på sina respektive hemorter. Tävlingen Startist är idag ett känt begrepp och en uppskattad tävling för målgruppen och dess anhöriga på nationell nivå.

Verksamheten fortsätter i form av att samtliga tävlingar, intervjuer etc, är filmade och går att nås via sociala medier samt på projektets hemsida. Samtal har förts med Musikschlaget i Sundsvall och Folkets Hus och Parker om ett framtida samarbete vilket i dagsläget inte har burit frukt. Nu förs diskussioner med ett studieförbund om ett framtida samarbete i syfte att fortsätta projektets verksamhet. Grunden finns för en ev. fortsättning som idag inte kan presenteras, men kanske imorgon…

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i juni 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i juni 2020.

Kontakt

Ort
Stockaryd

Liknande projekt

  • Livskraft Söderhamn

    Nio lokala föreningar i Söderhamn har gått samman för att erbjuda fler aktiviteter för personer med funktionsnedsättning.

  • Afasi - Kommunikation, delaktighet

    Projektet syftar till att öka självständigheten och stärka den psykiska hälsan för personer som lever med afasi genom att synliggöra och samla redan…

  • Teknik har ingen ålder och inga hinder

    Genom projektet ska äldre med funktionsnedsättning i Gullspång, Töreboda, Mariestad och Skövde kommun, få personlig handledning och hjälp i den…

Sidan uppdaterades 2021-07-09.