Till innehållet

Talet som ett digitalt verktyg

Projektet drivs av: Stamningsförbundet

Beskrivning av projektet

Stamningsförbundet ska undersöka talstyrda kommunikationstjänster bland offentliga och privata aktörer och kartlägga vilka svårigheter som personer med stamning, skenande tal och andra talstörningar upplever i kontakt med dessa.

Genom att ta fram olika rekommendationer och checklistor förväntas de talstyrda tjänsterna bli mer tillgängliga för målgruppen.

Beviljat belopp

3 225 253 kronor

Projektets tidstatus

99%

Projektet startade i juli 2021 och avslutas i juli 2024.

Beviljat belopp

3 225 253 kronor

Projektets tidstatus

99%

Projektet startade i juli 2021 och avslutas i juli 2024.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • SKILLS - en digital mötesplats för alla

    Projektet ska utveckla ett nationellt webbaserat kurscenter och en digital mötesplats för personer med lindrigt kognitiva funktionsnedsättningar och…

  • Rätt att delta - med stöd av en ställföreträdare

    Projektet ska skapa förutsättningar för personer med rätt till god man att kunna vara medbestämmande, delaktiga och ha inflytande i det stöd som…

  • 3P Positive Pregnancy Peers

    Genom projektet 3P (Positive Pregnancy Peers) ska Posithiva Gruppen tillsammans med samarbetspartner utveckla och etablera en rikstäckande…

Sidan uppdaterades 2021-07-08.