Till innehållet

Talet som ett digitalt verktyg

Projektet drivs av: Stamningsförbundet

Beskrivning av projektet

Stamningsförbundet ska undersöka talstyrda kommunikationstjänster bland offentliga och privata aktörer och kartlägga vilka svårigheter som personer med stamning, skenande tal och andra talstörningar upplever i kontakt med dessa.

Genom att ta fram olika rekommendationer och checklistor förväntas de talstyrda tjänsterna bli mer tillgängliga för målgruppen.

Beviljat belopp

3 225 253 kronor

Projektets tidstatus

48%

Projektet startade i juli 2021 och avslutas i juli 2024.

Beviljat belopp

3 225 253 kronor

Projektets tidstatus

48%

Projektet startade i juli 2021 och avslutas i juli 2024.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • 3P (Positive Pregnancy Peers)

    Genom projektet 3P (Positive Pregnancy Peers) ska Posithiva Gruppen tillsammans med samarbetspartner utveckla och etablera en rikstäckande…

  • Baby It's Cold Outside

    Syftet med projektet är att den dagliga verksamheten Medis 5 tillsammans med andra dagliga verksamheter, funktionshindersorganisationer samt…

  • Bland kakor och moln - IT för dig som är äldre med funktionsnedsättning

    Projektet ska lära äldre personer med intellektuella eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar boende i Stockholms län att använda digitala…

Sidan uppdaterades 2021-07-08.