Till innehållet

Talita metodutveckling

Projektet drevs av: Talita

Beskrivning av projektet

Detta projekt avbröts efter endast några månader på grund av personalomsättning och att föreningen inte såg att det gick att hitta personal med den specialistkompetens som krävs med så kort varsel.

Projektet utvecklar en metod som syftar till att hjälpa unga kvinnor att lämna porrindustrin.

Talita har sedan 2004 arbetat med kvinnor som utnyttjats i prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Nu vill föreningen utveckla den metod som tagits fram till att möta unga kvinnor i pornografi med målet att de ska få en möjlighet att lämna pornografin och hitta kraften att bygga upp ett nytt, fungerande liv. Detta ska ske genom uppsökande verksamhet i samverkan med en rad samverkanspartners då man bland annat ser att Sugar-daddy-dating och glamourmodell-sidorna lockar allt fler unga kvinnor in i pornografins värld. Den metod som tas fram kommer att implementeras i Talitas ordinarie verksamhet.

Beviljat belopp

4 663 132 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutades i januari 2021.

Beviljat belopp

4 663 132 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutades i januari 2021.

Kontakt

Ort
Enskededalen

Liknande projekt

  • Varför så x-trem

    Projektet ska med teater som verktyg öka kunskapen hos elever och andra runt dessa om hur extremistiska grupper attraherar och rekryterar, vare sig…

  • Utbildningsmaterial om våldsutsatta personer med substansbrukssyndrom

    Projektet ska skapa förändring till det bättre för målgruppen personer utsatta för våld i nära relation och som lever med beroende, genom att…

  • Resurscenter Safe Space Malmö

    Detta projekt syftar till att värna demokratin mot antidemokratiska beteenden och/eller radikalisering bland unga i åldern 13-25.

Sidan uppdaterades 2023-03-08.