Till innehållet

Talita metodutveckling

Projektet drivs av: Talita

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en metod som syftar till att hjälpa unga kvinnor att lämna porrindustrin.

Talita har sedan 2004 arbetat med kvinnor som utnyttjats i prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Nu vill föreningen utveckla den metod som tagits fram till att möta unga kvinnor i pornografi med målet att de ska få en möjlighet att lämna pornografin och hitta kraften att bygga upp ett nytt, fungerande liv. Detta ska ske genom uppsökande verksamhet i samverkan med en rad samverkanspartners då man bland annat ser att Sugar-daddy-dating och glamourmodell-sidorna lockar allt fler unga kvinnor in i pornografins värld. Den metod som tas fram kommer att implementeras i Talitas ordinarie verksamhet.

Beviljat belopp

4 663 132 kronor

Projektets tidstatus

73%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutas i oktober 2023.

Beviljat belopp

4 663 132 kronor

Projektets tidstatus

73%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutas i oktober 2023.

Kontakt

Ort
Enskededalen

Liknande projekt

  • Extremkoll

    Projektet ska erbjuda alla unga i Sverige, 13-25 år, kunskap och verktyg för att stå emot extremistiska budskap och propaganda på nätet.

  • Extremkoll 2.0

    Syfte och mål med projektet är att bygga en plattform för aktörer som arbetar för demokratiska värden och mot våldsbejakande extremism tillsammans…

  • FEST E-sport

    Det övergripande målet med FEST E-sport är att förebygga sexuella övergrepp och minska den faktiska och den upplevda otryggheten i och i anslutning…

Sidan uppdaterades 2020-07-06.