Till innehållet

Tamam Luna

Projektet drivs av: Tamam

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att ungdomar som identifierar sig som HBTQ+ och icke-vita ska få en bättre psykisk hälsa, tillgång till trygga möten, ett stärkt socialt nätverk och ett ökat deltagande i föreningslivet.

Som metod för projektet ska en mötesplats för målgruppen användas samtidigt som föreningslivet tillgängliggörs för målgruppen.

Under projektet ska målgruppen få möjlighet att lära känna nya vänner, delta i aktiviteter, få tillgång till vuxna förebilder och erbjudas möjlighet till enskilda samtal med kurator. Mötesplatsen ska användas som en metod för att stärka målgruppens hälsa och skapa trygghet. Det kommer även finnas möjlighet att delta i digital gemenskap via chattgrupper och Instagram.

Projektet ska arbeta för att föreningslivet ska bli mer inkluderande för målgruppen. Detta sker genom föreläsningar, workshops, framtagande av utbildningsmaterial men också genom att aktivt följa med och stötta ungdomarna när de önskar delta i övrigt föreningsliv. Projektet genomförs i samverkan med flera föreningar såsom mötesplatsen HaBiTat Q samt ungdomsföreningen Hela Malmö. Metodmaterialet kommer att leva vidare via andra föreningar och vissa delar av projektverksamheten ska införlivas i Tamams ordinarie verksamhet efter projektets slut.

Beviljat belopp

4 764 319 kronor

Projektets tidstatus

68%

Projektet startade i april 2022 och avslutas i april 2025.

Beviljat belopp

4 764 319 kronor

Projektets tidstatus

68%

Projektet startade i april 2022 och avslutas i april 2025.

Kontakt

Ort
Lund

Liknande projekt

  • Barns och ungas rätt till begravningsplatsen - En levande plats för kunskap, inflytande & demokrati

    Projektet ska utveckla en metod genom vilken barn och unga får upptäcka och lära sig mer om begravningsplatser och begravningstraditioner.

  • URBAN KONSTHALL ung

    Projektets syfte är att utveckla en plats där konst och kultur skapas/produceras oavsett kulturell, social, individuell och politisk bakgrund.

  • Se Din Konst

    Projektets ämne är att lyfta, samla och synliggöra barns konst och kreativitet genom att skapa en digital samlingsplats, offentliga…

Sidan uppdaterades 2022-05-12.