Till innehållet

Tantjour

Projektet drivs av: Kvinnojouren Blåklockan

Beskrivning av projektet

Kvinnojouren vill starta upp och utveckla en verksamhet, där ideellt engagerade äldre kvinnor kan genomföra stöd- och informationsinsatser för att på så sätt synliggöra våldsutsatta äldre kvinnor och deras behov – både vad det gäller direkta insatser för att stötta samt insatser som förbättrar samhällets stöd till målgruppen. Hela projektet bygger på en samverkan med kommun och region och man kommer att erbjuda utbildning till yrkesverksamma personer som kommer i kontakt med äldre våldsutsatta kvinnor. Metoderna som tas fram kommer att implementeras i jouren och utbildningsmaterialet som tas fram kommer att spridas via konferenser och befintliga nätverk runt om i landet.

Beviljat belopp

3 097 864 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i maj 2024 och avslutas i maj 2027.

Beviljat belopp

3 097 864 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i maj 2024 och avslutas i maj 2027.

Kontakt

Ort
Gävle

Liknande projekt

  • Något har hänt - om att må bättre efter sexuellt våld

    Syftet med projektet är att målgruppen personer med intellektuell funktionsnedsättning, ska få stärkta förutsättningar till trygghet, integritet och…

  • Välj Väg

  • SOS - Stöd Och Skydd mot mobbing

    Stiftelsen vill med detta projekt undersöka vilken typ av stöd barn och unga vill ha kopplat till mobbning och tillsammans med målgruppen utveckla…

Sidan uppdaterades 2024-05-02.