Till innehållet

TB-Action

Projektet drivs av: Föreningen Tegelbruket

Beskrivning av projektet

Projektet ska tillsammans med samarbetspartner och befintliga och nya ungdomscoacher skapa en trygg och långsiktigt stabil miljö för ungdomar med funktionsnedsättning mellan 12 – 25 år boende i Örebro och närliggande kommuner.

Tegelbruket ska tillsammans med projektets samarbetspartner och befintliga och nya ungdomscoacher skapa en trygg och långsiktigt stabil miljö för ungdomar med funktionsnedsättning mellan 12 – 25 år boende i Örebro och närliggande kommuner. Inom ramen för projektet kommer kulturverksamhet, organiserad föreningsidrott och öppen ungdomsverksamhet att utvecklas i tillgängliga lokaler under ett och samma tak. Som en del av metoden ingår utbildning av ungdomscoacher som kommer att fungera som stöd till både besökande ungdomar och aktivitetsledare. Målgruppens intressen och val av idrotts- och kulturaktiviteter på Tegelbruket ska genomsyra projektet och utgöra grunden i verksamheten.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2019 och avslutades i april 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2019 och avslutades i april 2022.

Kontakt

Liknande projekt

  • Skateboard sätter hjulen i rullning

    Syftet med projektet är att underlätta för unga skateboardåkare, i första hand på mindre orter, att få en lokal plats att åka skateboard på.

  • Hundra år i Sverige - En resa genom tid och rum med asylsökande och nyanlända barn

    Projektet ska utveckla en metod som ger asylsökande och nyanlända barn och unga tillgång till fritidsverksamhet kombinerat med inlärning av ett nytt…

  • Bubblis

    Bubblis ska vara en attraktiv och tillgänglighetsanpassad mötesplats för människor med olika diagnoser och funktionsnedsättningar.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.