Till innehållet

TB-Action

Projektet drevs av: Föreningen Tegelbruket

Beskrivning av projektet

Projektet ska tillsammans med samarbetspartner och befintliga och nya ungdomscoacher skapa en trygg och långsiktigt stabil miljö för ungdomar med funktionsnedsättning mellan 12 – 25 år boende i Örebro och närliggande kommuner.

Tegelbruket ska tillsammans med projektets samarbetspartner och befintliga och nya ungdomscoacher skapa en trygg och långsiktigt stabil miljö för ungdomar med funktionsnedsättning mellan 12 – 25 år boende i Örebro och närliggande kommuner. Inom ramen för projektet kommer kulturverksamhet, organiserad föreningsidrott och öppen ungdomsverksamhet att utvecklas i tillgängliga lokaler under ett och samma tak. Som en del av metoden ingår utbildning av ungdomscoacher som kommer att fungera som stöd till både besökande ungdomar och aktivitetsledare. Målgruppens intressen och val av idrotts- och kulturaktiviteter på Tegelbruket ska genomsyra projektet och utgöra grunden i verksamheten.

Efter projektet

Projektet ledde till att samtliga sju organisationer som samarbetat under projekttiden nu har skrivit under ett avtal som innebär att de ska bedriva verksamhet enligt Tegelbrukets värdegrund och modell för personer med funktionsnedsättning. Samarbetet och samhörigheten mellan föreningarna har ökat. Arbetsgruppen har säkerställt det ekonomiska stödet i inledningsfasen genom Tegelbrukets Corporate Social responsibility CSR-partners.

Verksamheten lever vidare (beskriv var/hur) Se ovan. Projektets styrgrupp kommer även fortsättningsvis att verka efter projekttiden som stöd till Tegelbrukets verksamhet. Tegelbruket verkar som paraplyorganisation för de verksamheter och föreningar som finns i huset. Man för även diskussioner med Örebro Kommun och Sparbanksstiftelsen om en framtida finansieringsmodell.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2019 och avslutades i oktober 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2019 och avslutades i oktober 2022.

Kontakt

Ort
Örebro

Liknande projekt

  • Vägvisaren

    Projektets syfte är att ge barn, ungdomar och vuxna med synnedsättning möjligheten att utöva idrotten orientering, att skapa förutsättningar för…

  • Vi slutar aldrig cykla!

    Projektet ska utveckla en utbildningsmodell där äldre personer med funktionsnedsättning får möjlighet att börja med paracykling.

  • Bubblis

    Bubblis ska vara en attraktiv och tillgänglighetsanpassad mötesplats för människor med olika diagnoser och funktionsnedsättningar.

Sidan uppdaterades 2022-10-19.