Till innehållet

Teater Struktur

Projektet drevs av: Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

Beskrivning av projektet

Teater Struktur ett tvåårigt arvsfondsprojekt drivet av riksorganisationen Ungdom Mot Rasism www.teaterstruktur.seVi finns på Facebook! #teaterstruktur

Genom att kartlägga hur konstnärliga upplevelser förhöjer kreativa tankeprocesser hos barn och unga, syftar projektet även till att skapa nya övningar i likabehandling för skola och  fortbildning. Workshopföreställningarna är delar av en research, som slutligen resulterar i en omfattande utbildning med tillhörande utbildningsmaterial för lärare och pedagoger. Projektet har som mål att uppmuntra elever till ifrågasättande av diskriminerande normer och strukturer på individ samt samhällsnivå. Föreställningarna är uppsökande och kostnadsfria. Föreställningarnas unika workshopmodell bygger på pedagogiska metoder och sceniska former samt utvecklingen mellan dessa fält. Relevant problematik inhämtas genom ett gediget researcharbete som fortgår parallellt med att formen för föreställnigarna arbetas fram. Nyskapande pedagogiska metoder och sceniska former testas och utvecklas i elevsammanhang under researcharbetet. Resultaten förenas i publikbaserade workshopföreställningar där publiken inkluderas i utforskandet av det offentliga rummet och sin egen delaktighet i samhällets diskriminerande system.  

Ur inhämtandet av material från de upplevelsebaserade workshopföreställningarna mynnar en utbildning för lärare och pedagoger med nyskapande dramapedagogiska metoder. Utbildningen riktar sig till alla ledare, oavsett förkunskaper inom det sceniska området.

Projektet erbjuder lekfulla, uppsökande workshopföreställningar för skolklasser med elever i åldrarna 7­-25 år. Workshopföreställningarna utgör en del av ett större researcharbete resulterande i utbildningsmaterial för lärare och pedagoger. Temat för utbildningsmaterialet är likabehandling samt möte med teater som pedagogisk metod, där alla deltagare spelar roll.

Varje föreställningstillfälle utvecklas unikt genom scenisk improvisation och gruppens uttalade frågeställningar. Samtal och handling driver workshopformen framåt i en visuell hinderbana där publiken deltar på individuella villkor. Sceniska sekvenser öppnar upp för diskussion kring strukturell diskriminering på individ och samhällsnivå.

Världskulturmuseét, Arvsfondsprojektet Normbrytande Rättigheter, Gävle Teater, Improverket, Studiefrämjandet, ABF, Göteborgs Universitet och ett flertal grundskolorskolor och gymnasium runt om i Sverige

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2014 och avslutades i oktober 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2014 och avslutades i oktober 2017.

Kontakt

E-post
Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • Mamas Retro

    Det krävs ett nytänkande gällande arbetsdeltagande och delaktighet. Med Mamas Retro erbjuder vi kvinnor med olika bakgrund vägar till empowerment,…

  • Angels of Angered

    Die Bühnes nya projekt handlar om SKAM. Vi jobbar med tjejer mellan 13-20 år. Unga har blivit intervjuade. Vad vågar man inte prata om? Dom är…

  • Musiktrampolin

    Musiktrampolin är ett musikprojekt som verkar för att unga människor själva ska få driva sina idéer i en tillåtande och kreativ miljö.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.