Till innehållet

Teaterfiket

Projektet drevs av: Studiefrämjandet i Lidköping-Skarabygden

Beskrivning av projektet

Projektet ska långsiktigt tillgodose möjligheter till sysselsättning och fritid inom kultur och estetisk verksamhet för personer med funktionsnedsättningar.

Projektet syftar till att långsiktigt tillgodose möjligheter till sysselsättning och fritid inom kultur och estetisk verksamhet för personer med funktionsnedsättningar. Inom projektet kommer man skapa en caféverksamhet med hälsoprofil, Teater-Fiket. Där ska målgruppen kunna delta i teater-, musik- eller rörelseaktiviteter, arbeta i caféet men även jobba med ord, bild och information. Ett metodkoncept som en publikation kommer att produceras.

Målgrupperna/deltagarna rekryteras i samarbete med gymnasiesärskolan, LSS samt Social & Arbetsmarknad.

Projektet har som mål att skapa

  • en permanent mötesplats för sysselsättning och fritidsaktiviteter inom området estetisk verksamhet
  • minst 15 sysselsättningsplatser på heltid och etablera en fast teaterensemble

Efter projektet

Projektet ledde till en permanent mötesplats för sysselsättning och fritidsaktiviteter inom teater, musik, rörelse och dans. Teaterfiket har etablerat en fast teaterensemble, skapat sysselsättningsplatser för 42 personer och gett ut publikationen "Jag kan ju dansa, hur kommer det sig?" där man berättar om verksamheten och ger förslag på övningar, metoder och tillvägagångssätt. Boken är en metodhandledning i kreativa processer.

Verksamheten lever vidare genom den nybildade ideella föreningen Teaterfiket som i december 2022 tog över kontraktet för den permanenta mötesplatsen. I enlighet med samarbetsavtalet med Lidköpings kommun bedriver Föreningen Teaterfiket den integrerade sysselsättningen som ett komplement till kommunens ordinarie dagliga verksamhet (LSS).

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2019 och avslutades i december 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2019 och avslutades i december 2022.

Kontakt

Ort
Lidköping

Liknande projekt

  • Kördelux

    Kördelux är en kör för funktionsnedsatta som är öppen för alla personer med daglig verksamhet i Karlskoga kommun. Med hjälp av projektmedlen…

  • Nationellt centrum för communityart och fred

  • ARTmovement

    ARTmovement är ett folkbildande konstprojekt med integrationssyfte. Projektet kommer aktivt att söka upp unga nyanlända och etablerade svenskar som…

Sidan uppdaterades 2023-05-22.