Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Teaterfiket

Projektet drivs av: Studiefrämjandet i Lidköping-Skarabygden

Beskrivning av projektet

Projektet ska långsiktigt tillgodose möjligheter till sysselsättning och fritid inom kultur och estetisk verksamhet för personer med funktionsnedsättningar.

Projektet syftar till att långsiktigt tillgodose möjligheter till sysselsättning och fritid inom kultur och estetisk verksamhet för personer med funktionsnedsättningar. Inom projektet kommer man skapa en caféverksamhet med hälsoprofil, Teater-Fiket. Där ska målgruppen kunna delta i teater-, musik- eller rörelseaktiviteter, arbeta i caféet men även jobba med ord, bild och information. Ett metodkoncept som en publikation kommer att produceras.

Projektet har som mål att skapa

  • en permanent mötesplats för sysselsättning och fritidsaktiviteter inom området estetisk verksamhet
  • minst 15 sysselsättningsplatser på heltid och etablera en fast teaterensemble

Studiefrämjandet, Lidköpings kommun och deltagande samarbetspartners har för avsikt att vara behjälpliga att starta en brukarförening som i sin tur ska kunna driva verksamheten vidare efter projektets slut.

Målgrupperna/deltagarna rekryteras i samarbete med gymnasiesärskolan, LSS samt Social & Arbetsmarknad.

Projektets tidstatus

79%

Projektet startade i juni 2019 och avslutas i juni 2022.

Projektets tidstatus

79%

Projektet startade i juni 2019 och avslutas i juni 2022.

Kontakt

Ort
Lidköping
Sidan uppdaterades 2021-10-19.