Till innehållet

Teaterutbildning för personer med intellektuell funktionsvariation

Projektet drivs av: Region Jönköpings län

Beskrivning av projektet

Projektet är en tvåårig teaterutbildning på heltid för personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning.

Syftet är både att bedriva en bra pedagogisk verksamhet som bidrar till personlighetsutveckling för deltagarna och att bedriva en konstnärlig utbildning. Att arbeta med teater främjar samarbete, empati och kroppsspråk. Deltagarna ska få möjlighet att utveckla sin sceniska förmåga och få kunskaper i teatern som konstform. Projektet ska också möjliggöra att deltagare med lindrig intellektuell funktionsvariation ska kunna bo på skolan och att skolan ska bli ett första steg i ett så självständigt vuxenliv som möjligt.

Målet med utbildningen är att deltagarna ska växa som människor genom att tillsammans med en grupp skapa föreställningar för publik. I utbildningen kommer olika former av drama och teater att användas, vilket innefattar dramaövningar, improvisationsträning, fysisk träning, röstövningar, avslappningsövningar och scenisk gestaltning. Praktik på olika dagligverksamheter planeras i syfte att examinerade elever ska kunna erbjudas uppdrag som cirkelledar på olika dagligverksamheter runt om i Sverige.

Utbildningen ska förhoppningsvis väcka stort intresse och efter genomfört projekt kan kursen integreras i skolans ordinarie baskurs.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2019 och avslutades i februari 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2019 och avslutades i februari 2022.

Kontakt

Ort
Värnamo

Liknande projekt

  • Fakulteten

    Projektet ska ge konstnärer med intellektuell funktionsnedsättning möjligheter att fungera som pedagoger och leda workshops med barn och unga,…

  • La Bamba

    Projektet ska skapa en mötesplats där äldre personer med funktionsnedsättning erbjuds möjligheter att delta i skapande verksamhet och social samvaro…

  • Musikschlaget arrangörslyft

    Projektet ska utveckla en arrangörsutbildning av, med och för personer med intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.