Till innehållet

Teaterfolk

Projektet drivs av: Region Jönköpings län

Beskrivning av projektet

Projektet är en tvåårig teaterutbildning på heltid för personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning.

Syftet är både att bedriva en bra pedagogisk verksamhet som bidrar till personlighetsutveckling för deltagarna och att bedriva en konstnärlig utbildning. Att arbeta med teater främjar samarbete, empati och kroppsspråk. Deltagarna ska få möjlighet att utveckla sin sceniska förmåga och få kunskaper i teatern som konstform. Projektet ska också möjliggöra att deltagare med lindrig intellektuell funktionsvariation ska kunna bo på skolan och att skolan ska bli ett första steg i ett så självständigt vuxenliv som möjligt.

Målet med utbildningen är att deltagarna ska växa som människor genom att tillsammans med en grupp skapa föreställningar för publik. I utbildningen kommer olika former av drama och teater att användas, vilket innefattar dramaövningar, improvisationsträning, fysisk träning, röstövningar, avslappningsövningar och scenisk gestaltning. Praktik på olika dagligverksamheter planeras i syfte att examinerade elever ska kunna erbjudas uppdrag som cirkelledar på olika dagligverksamheter runt om i Sverige.

Utbildningen ska förhoppningsvis väcka stort intresse och efter genomfört projekt kan kursen integreras i skolans ordinarie baskurs.

Efter projektet

Projektet ledde till att Värnamo folkhögskola utvecklade en ny teaterutbildning som vänder sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning i vilken studenterna jobbar med teaterproduktion och är med i teaterföreställningar.

Verksamheten lever vidare som en ordinarie tvåårig utbildning på Värnamo folkhögskola. För boende utanför Värnamo erbjuds boende på skolans internat med möjlighet till visst stöd i vardagen.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2019 och avslutades i juni 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2019 och avslutades i juni 2022.

Kontakt

Ort
Värnamo

Liknande projekt

  • Sjung mitt liv

    Projektet ska utveckla en modell för hur boende på äldreboenden i Stockholm kan uppmuntras att arbeta med berättande, skapande och generationsmöten.

  • Utbilda utbildarna

    Projektet ska skapa ett nationellt nätverk för konstnärligt drivna dagliga verksamheter med teaterinriktning som inbegriper skådespelare med…

  • TK - Tillgänglig Kultur

    Projektet ska utveckla en applikation med vars hjälp personer med funktionsnedsättning enkelt och snabbt ska kunna ta reda på om kulturarrangemang…

Sidan uppdaterades 2023-06-21.