Till innehållet

Techformance

Projektet drevs av: Kultur i Väst

Beskrivning av projektet

Projektet ska ta fram en metod med tillhörande webbapp för att ge det fysiska mötet med scenkonst en ny form och betydelse för barn och ungdomar 10-20 år med eller utan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar .

Projektet syftar till att ge det fysiska mötet med scenkonst en ny form och betydelse, vilket innebär en ny arbetsmetod och ett nytt förhållningssätt för scenkonstbranschen.

Målet med projektet är att man tar fram en genomarbetad metod med tillhörande webbapp. Metoden kombinerar teknik och traditionell scenkonst och fokuserar på interaktivitet med tillgänglighet för deltagarna. Metoden går dels ut på att barn och unga som publik vid en scenkonstföreställning, via den framtagna appen, kan skapa sig en förförståelse för det som väntar vid föreställningen. Med metodens verktyg kan man skapa en interaktiv föreställning där publiken får vara med och bestämma/välja hur den fortsatta handlingen ska gestaltas. Appen öppnar också för gamification-moment där publiken kollektivt eller enskilt kan påverka effekter och scenografi. Appen understödjer dessutom förståelsen under föreställningens gång. I projektet tar man fram en handbok med tillhörande webbapp och informationsfilm som beskriver hur denna typ av föreställningar kan sättas upp och hur man kan involvera målgrupperna i föreställningarna. Målgrupp för projektet är barn och ungdomar 10-20 år med eller utan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Fortsatt finansiering efter projekttiden görs genom att ta ut en avgift från de som vill använda metodhandbok + app, vilket finansierar anpassningar och uppdateringar av webbapp och programvara.

Efter projektet

Projektet har genomförts enligt plan. En metod för interaktiv tillgänglig scenkonstproduktion har tagits fram. En webbapp har framställts. Ett stort antal seminarier och föreläsningar om metoden har genomförts. Techformace-metodiken har etablerats och presenterats för teatrar i Malmö, Göteborg, Stockholm. En fortbildning har tagits fram som riktar sig till dramatiker.

Det finns en digital metodhandbok och ett flertal instruktionsfilmer med exempel på YouTube. Ett nätverk med relevanta aktörer har etablerats.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2019 och avslutades i oktober 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2019 och avslutades i oktober 2023.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • Creative Point

    Projektet Creative Point, drivet av personer med funktionsvariationer, bygger ett kunskaps- och kompetenscentrum kring tillgängligt arrangörskap.

  • Konstra (tidigare: Vem får bidra?)

    Projektet ska utforma ett scenkonstkollektiv där personer med och utan funktionsnedsättning samskapar all scenkonst från ax till limpa tillsammans.

  • Plats för ung kultur och musik

Sidan uppdaterades 2024-05-27.