Till innehållet

Teckenspråk för döva 1-2

Projektet drivs av: Teckenpedagogerna

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att ta fram ett läromedel för målgruppen döva elever, både för studieförberedande och yrkesförberedande utbildningar på gymnasienivå.

I båda dessa kurser finns sedan 2011, läroplan för gymnasieskolan, inget befintligt framtaget läromedel. Målet är att få fram ett läromedel som idag inte finns och som täcker innehållet i kursplanen Svenskt teckenspråk för döva 1-2.

Materialet ska vara webbaserat och kommer att fungera även på mobil och surfplatta som eleverna lätt kan använda utan tillgång till en dator. Föreningen Teckenpedagogerna har tidigare gjort liknande material och byggt upp både teknisk kompetens och utrustning.

Man kommer upprätta en grupp av undervisande lärare på Riksgymnasiet i Örebro som under viss del av arbetstiden ska få möjlighet att arbeta med planering av detta material. Målgruppen blir delaktig i styrgrupp och testgrupper genom hela projekttiden. Teckenpedagogerna tar ansvar för att uppdatera den digitala delen av materialet efter projektet.

Efter projektet

Projektet har tagit fram ett läromedel i kursen Svenskt teckenspråk 1-2 som utgår från Skolverkets kursplan. Läromedlet omfattar drygt 500 filmer med genomgångar, övningsinstruktioner och exempeltexter.

Läromedlet förvaltas och underhålls inom ramen för stödmottagarens ordinarie verksamhet och hålls fritt tillgängligt för alla som vill använda det.

Beviljat belopp

6 481 910 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2020 och avslutades i juli 2023.

Beviljat belopp

6 481 910 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2020 och avslutades i juli 2023.

Kontakt

Ort
Örebro

Liknande projekt

  • Mellan två världar

    Barn och unga som är i behov av hörhjälpmedel som hörapparat eller cochlea implantat kan trots sina hjälpmedel ändå uppleva att de inte hör…

  • Matematik - på teckenspråk

    Projektet ska ta fram ett digitalt läromedel för döva och hörselskadade gymnasieelever i skolämnet matematik.

  • Engelska på fickan

    Projektet ska skapa en produkt som ger döva kunskaper i engelska och ASL, och som motsvarar Skolverkets krav Engelska för döva.

Sidan uppdaterades 2024-01-10.