Till innehållet

Teckna - ett upplysningsprojekt om relationer, sexualitet och kroppen

Projektet drevs av: Riksförbundet för Sexuell Upplysning (RFSU)

Beskrivning av projektet

RFSU Stockholm ska ta fram material för sexualupplysning på teckenspråk, samt utbilda informatörer som ska genomföra sexualupplysningspass i skolor, med döva och hörselskadade ungdomar. Alla informatörer är fullt teckenspråkiga.

Döva och hörselskadade ungdomar är en grupp som ofta glöms bort i frågor om sexuell hälsa. Metoder och material som finns idag utgår ofta från normen om att språk ska talas, och inte tecknas. I det här projektet är teckenspråket helt centralt. Projektet ska erbjuda döva och hörselskadade ungdomar sexualupplysande information, och skapa forum där ungdomarna får reflektera kring kropp, sex och relationer. Syftet är att genom dessa insatser förbättra den sexuella hälsan i målgruppen. RFSU:s ståndpunkt är att så länge samtycke och bra-känsla finns hos de inblandade så är sex alltid något positivt. Kommunikation är av stor betydelse för att kunna praktisera ömsesidigt sex, och då krävs att en har ett språk att uttrycka sig på, och att en har fått möjlighet att prata om och reflektera över sin kropp, och fått diskutera sex och relationer på sitt eget språk. 

Huvudmålet är att förbättra den sexuella hälsan för unga döva. Delmål är att nå 300 ungdomar i åldersgruppen 13-18 med vårt framtagna material, och därefter sprida materialet och informationen till all profession som jobbar på landets specialskolor, eller på annat sätt kommer i kontakt med unga döva och hörselskadade i sitt arbete.   Informationen kommer att utgå från målgruppens verklighet och deras perspektiv, det vill säga, vi kommer inte bara att ta befintligt material och översätta det till teckenspråk. 

Projektet har utvecklats i nära samarbete med målgruppen. Initiativtagaren till projektet är själv döv, liksom projektledaren. På så sätt är förankringen till målgruppen tydlig. Det är en projekt av och för döva - inte om.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2015 och avslutades i september 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2015 och avslutades i september 2018.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Come Together

    Projektet ska skapa ett koncept för körer som vill samarbeta med nyanlända unga i sin närhet. Syftet är att bygga broar mellan unga nyanlända och…

  • Sverige genom en lins

    Projektets syfte är att förenkla och förstärka integrationen i det svenska samhället för nyanlända ungdomar.

  • Rätt-ish hemma: Barnkonventionen för dig som bor i familjehem/HVB

    "Rätt-ish hemma” är ett projekt i samarbete med Stiftelsen Allmänna Barnhuset, som utvecklar en helt ny utbildning i barnets rättigheter av, med…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.