Till innehållet

Terra-Pi (tidigare Klimatpsykologi med och för unga)

Projektet drivs av: Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet Klimatpsykologi med och för unga är att skapa möjlighet för ungdomar att hantera sin ångest för klimatet.

Projektet ska erbjuda ett tryggt utrymme där deltagarna får möjlighet att gemensamt hantera klimatrelaterade tankar, känslor, upplevelser och funderingar. Projektet vänder sig till ungdomar i åldern 12-25 år. Aktiviteter består bl.a. av utbildningar i form av workshops och föreläsningar kring metoder och verktyg för att hantera ångest för klimatet, skapa en kunskapsbank samt bygga upp ett nätverk med volontärer som ska driva lokala stödgrupper. Projektet vänder sig också till sekundära målgrupper såsom föräldrar, pedagoger, civilsamhälle och andra intressenter.

Efter projekttiden kommer projektets aktiviteter att fortsätta på ideell basis genom volontärnätverket och kunskapsbanken. Metodmaterial kommer att användas i deltagande organisationers reguljära verksamheter och viss utbildningsverksamhet fortsätter genom studiecirklar.

Beviljat belopp

7 265 299 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2021 och avslutades i mars 2024.

Beviljat belopp

7 265 299 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2021 och avslutades i mars 2024.

Kontakt

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-09-30.