Till innehållet

The Good Talents Botkyrka (tidigare Expedition Botkyrka)

Projektet drivs av: The Good Talents

Beskrivning av projektet


Skapa en kreativ mötesplats för ungdomar i Botkyrka mellan 15-25 år att utvecklas som ledare och samhällsentreprenörer, samt skapa betydelsefulla nätverk mellan ungdomar och vuxna möjliggörare.


 • Att erbjuda gränsöverskridande, modiga och nyskapande möten mellan ungdomar i Botkyrka och etablerade, framgångsrika aktörer inom näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor. Genom detta vill vi öka förståelsen för respektive sidas behov, krav, förväntningar och fördomar kring ungas inträde på arbetsmarknaden, samt att utöka ungdomarnas professionella nätverk.
 • Att lyfta fram lokala förebilder, samt höja statusen för unga att bo och verka i förorten.
 • Att stärka deltagarnas tilltro till sig själva, sitt ledarskap och sin förmåga att starta projekt/företag.
 • Att stötta deltagarna att utveckla sig till Botkyrkas skarpaste unga ledare och förändringsagenter.
 • Att bana väg för ungas intåg på arbetsmarknaden genom att inspirera deltagarna att utforska nya vägar till nya arbetsmöjligheter, samt möjligheten att skapa sig sitt eget arbete och lära sig mer om entreprenörskap.
 • Att deltagarna utvecklar färdigheter inom idé-, projekt- och affärsutveckling och hållbar utveckling.
 • Att utveckla Expeditionen till en modell som skapar förändring utifrån målen ovan, på andra håll i Sverige, eller till och med Europa. 

Projektet genomförs i samarbete med Botkyrka kommun

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2014 och avslutades i december 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2014 och avslutades i december 2017.

Kontakt

Ort
Botkyrka

Liknande projekt

 • Cultural Impact on Fashion

  Changers Hub ska tillsammans med näringslivet, utbildningsinstitutioner och andra nyckelaktörer inom modeindustrin skapa förutsättningar för…

 • Talita metodutveckling

  Detta projekt avbröts efter endast några månader på grund av personalomsättning och att föreningen inte såg att det gick att hitta personal med den…

 • Miljöjägarna

  Projektet planerar ett upplägg där unga filmare möter forskare, fiskare, jordbrukare och människor som arbetar med olika miljöprojekt för att både…

Sidan uppdaterades 2021-06-15.