Till innehållet

The Good Talents Botkyrka (tidigare Expedition Botkyrka)

Projektet drevs av: The Good Talents

Beskrivning av projektet


Skapa en kreativ mötesplats för ungdomar i Botkyrka mellan 15-25 år att utvecklas som ledare och samhällsentreprenörer, samt skapa betydelsefulla nätverk mellan ungdomar och vuxna möjliggörare.


 • Att erbjuda gränsöverskridande, modiga och nyskapande möten mellan ungdomar i Botkyrka och etablerade, framgångsrika aktörer inom näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor. Genom detta vill vi öka förståelsen för respektive sidas behov, krav, förväntningar och fördomar kring ungas inträde på arbetsmarknaden, samt att utöka ungdomarnas professionella nätverk.
 • Att lyfta fram lokala förebilder, samt höja statusen för unga att bo och verka i förorten.
 • Att stärka deltagarnas tilltro till sig själva, sitt ledarskap och sin förmåga att starta projekt/företag.
 • Att stötta deltagarna att utveckla sig till Botkyrkas skarpaste unga ledare och förändringsagenter.
 • Att bana väg för ungas intåg på arbetsmarknaden genom att inspirera deltagarna att utforska nya vägar till nya arbetsmöjligheter, samt möjligheten att skapa sig sitt eget arbete och lära sig mer om entreprenörskap.
 • Att deltagarna utvecklar färdigheter inom idé-, projekt- och affärsutveckling och hållbar utveckling.
 • Att utveckla Expeditionen till en modell som skapar förändring utifrån målen ovan, på andra håll i Sverige, eller till och med Europa. 

Projektet genomförs i samarbete med Botkyrka kommun

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2014 och avslutades i december 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2014 och avslutades i december 2017.

Kontakt

Ort
Botkyrka

Liknande projekt

 • Cultural Impact on Fashion

  Changers Hub ska tillsammans med näringslivet, utbildningsinstitutioner och andra nyckelaktörer inom modeindustrin skapa förutsättningar för…

 • Kreatech - Kreativ teknologi i och utanför klassrummet

  Med Kreatech bygger vi en ”kreativ verkstadsmiljö” där unga får plats att experimentera med digital teknik och praktiska byggprojekt. Det vänder sig…

 • Inkludera flera

  I dagens Sverige är ungdomsarbetslösheten hög samtidigt som behovet av ledare för barn som lever i eller riskerar utanförskap är stort. Inkludera…

Sidan uppdaterades 2021-06-15.