Till innehållet

The New Normal

Projektet drivs av: Porrfri barndom

Beskrivning av projektet

Projektet kommer att ta fram utbildningsmaterial som ger vårdnadshavare kunskap och verktyg för att kunna stärka och stötta barn gällande exponering för nätpornografi och skadeverkningar av exponeringen. Material kommer att produceras på flera språk och specifikt material tas fram till vårdnadshavare för barn med funktionsvariation.

Projektets syfte är att producera och sprida utbildningsmaterial som ger vårdnadshavare kunskap och verktyg för att kunna agera förebyggande och stärka och stötta barn gällande exponering för nätpornografi och skadeverkningar av exponeringen. Materialet kommer att utbilda vårdnadshavare i hur de kan ha regelbundna åldersanpassade samtal om porr och samtycke med sitt barn. Det kommer även finnas information om hur de kan aktivera befintliga digitala barnskydd på barnens digitala redskap, så som i iOS och Google SafeSearch. Vårdnadshavare kan även få hjälp med att agera förebyggande tillsammans med andra vuxna i barnens olika sammanhang.

Initiativet vill nå alla barn i Sverige oavsett språk och specialbehov. Material kommer att finnas på de vanligaste språken i Sverige för att kunna nå och ge stöd till föräldrar som inte talar svenska, och specifikt material kommer att tas fram till vårdnadshavare för barn som har funktionsvariation.

Beviljat belopp

8 260 973 kronor

Projektets tidstatus

72%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Beviljat belopp

8 260 973 kronor

Projektets tidstatus

72%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Världskoll i skolan

    Projektet ska i samverkan med elever och lärare i förskoleklass till och med årskurs 6 i grundskolan ta fram skolmaterial, en digital portal och…

  • Vi har alla rättigheter

    Syftet med projektet är att öka kunskapen om barnkonventionen bland barn och vuxna i förskola och anpassad grundskola.

  • Jag är ett barn. Jag har rättigheter.

    Syftet med projektet är att stärka barns och ungas kunskap om sina rättigheter samt förebygga kränkningar gentemot målgruppen.

Sidan uppdaterades 2022-07-04.