Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Tidig insats

Projektet drivs av: Unga KRIS Kriminellas Revansch I Samhällets Ungdomsförbund

Beskrivning av projektet

Tidig Insats syftar till att förebygga att ungdomar utvecklar en kriminell livsstil. Tidig Insats-metoden används i samverkan med lokala myndigheter.

Tidig Insats startade genom att RIKS KRIS fick ett Arvsfondsprojekt beviljat. Projektet syftade till att etablera Tidig Insats-metoden på fyra pilotorter - Gävle, Kamlar, Örebro och Norrköping. Tidig Insats-metoden fungerar bara genom god samverkan mellan myndigheter därför fokuserade projektets första år på att starta lokala arbetsgrupper med representanter från Unga KRIS, Kriminalvården/Frivården,Polisen, Socialtjänsten och Åklagarmyndigheten. 

På alla fyra pilotorter har lokala arbetsgrupper bildats. 

Tidig Insats-metoden går ut på att Unga KRIS agerar i de "glapp" som uppstår mellan myndigheters handläggning. Oftast glappet mellan att en ungdom blir förhörd eller drogtestad av polisen och innan den blir kallad till socialtjänsten. 

Tidig Insats erbjuds ungdomar som ska släppas efter förhör, som släpps från häkte m.m. De ungdomar som tackar ja matchas ihop med en kontaktperson från Tidig Insats. 

Kontaktpersonen upprättar tillsammans med ungdomen en handlingsplan, träffar ungdomen 2-3 gånger per vecka, finns tillgänglig för stöd genom lokala journummer 24 timmar om dygnet samt följer med till myndigheter.

Kontaktpersonerna utbildas för

 att ha den kompetens som krävs utöver sina egna erfarenheter av missbruk och kriminalitet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2011 och avslutades i april 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2011 och avslutades i april 2014.

Kontakt

Ort
Gävle
Sidan uppdaterades 2020-06-02.