Till innehållet

Tidig insats

Projektet drevs av: Unga KRIS Kriminellas Revansch I Samhällets Ungdomsförbund

Beskrivning av projektet

Tidig Insats syftar till att förebygga att ungdomar utvecklar en kriminell livsstil. Tidig Insats-metoden används i samverkan med lokala myndigheter.

Tidig Insats startade genom att RIKS KRIS fick ett Arvsfondsprojekt beviljat. Projektet syftade till att etablera Tidig Insats-metoden på fyra pilotorter - Gävle, Kamlar, Örebro och Norrköping. Tidig Insats-metoden fungerar bara genom god samverkan mellan myndigheter därför fokuserade projektets första år på att starta lokala arbetsgrupper med representanter från Unga KRIS, Kriminalvården/Frivården,Polisen, Socialtjänsten och Åklagarmyndigheten. 

På alla fyra pilotorter har lokala arbetsgrupper bildats. 

Tidig Insats-metoden går ut på att Unga KRIS agerar i de "glapp" som uppstår mellan myndigheters handläggning. Oftast glappet mellan att en ungdom blir förhörd eller drogtestad av polisen och innan den blir kallad till socialtjänsten. 

Tidig Insats erbjuds ungdomar som ska släppas efter förhör, som släpps från häkte m.m. De ungdomar som tackar ja matchas ihop med en kontaktperson från Tidig Insats. 

Kontaktpersonen upprättar tillsammans med ungdomen en handlingsplan, träffar ungdomen 2-3 gånger per vecka, finns tillgänglig för stöd genom lokala journummer 24 timmar om dygnet samt följer med till myndigheter.

Kontaktpersonerna utbildas för

 att ha den kompetens som krävs utöver sina egna erfarenheter av missbruk och kriminalitet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2011 och avslutades i april 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2011 och avslutades i april 2014.

Kontakt

Ort
Gävle

Liknande projekt

  • Sex på Lätt svenska med forumteater

    Projektet ska utveckla formerna för att göra sex- och samlevnadsundervisning mer tillgänglig för unga människor med utländsk bakgrund.

  • Att höras

    Att höras. Ungdomar och barn ska starta upp lokal-tv redaktioner. Utifrån egna intressen ska de producera lokal-tv till Fria kanalen i Gävle samt…

  • Tusen Bilder Tusen Ord

    Tusen bilder, tusen ord är konstprojektet för dig som är hbtq (homo bi trans queer) och upp till 26 år. Projektet bygger på tanken att hbtq-ungdomar…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.