Till innehållet

Tidig språkutveckling- en förutsättning för skolframgång

Projektet drevs av: Kod-Knäckarna ideell förening

Beskrivning av projektet

Ett språkutvecklingsprojekt för barn i åldrarna 0 - 5 år. Målet är att förbättra barnens språköron och öka deras läsglädje, för att i förlängningen minska risken för senare läs- och skrivsvårigheter. Övningar för olika åldrar filmas och sprids.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2012 och avslutades i september 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2012 och avslutades i september 2015.

Kontakt

Ort
Uppsala

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.