Till innehållet

Tidig språkutveckling- en förutsättning för skolframgång

Projektet drivs av: Kod-Knäckarna ideell förening

Beskrivning av projektet

Ett språkutvecklingsprojekt för barn i åldrarna 0 - 5 år. Målet är att förbättra barnens språköron och öka deras läsglädje, för att i förlängningen minska risken för senare läs- och skrivsvårigheter. Övningar för olika åldrar filmas och sprids.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2012 och avslutades i september 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2012 och avslutades i september 2015.

Kontakt

Ort
Uppsala

Liknande projekt

  • Barnrätt för alla

    Barnombudet i Uppsala arbetar med att förverkliga barnkonventionen. Syftet med projektet är att alla barn ska kunna få information om sina…

  • Barnet i Pappaprogrammet - BiP

    Projektet bedrivs inom ramen för ett behandlingsprogram riktat till pappor som sökt hjälp för aggressionsproblematik.  Behandlingen är individuell…

  • Likarättsutbildning

    Projektet ska utveckla en lättillgänglig webbutbildning tillsammans med barn och unga från förskolan till gymnasiet. Utbildningen ska stärka barns…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.