Till innehållet

Till och nybyggnation av aktivitetshall, samlingslokal och fritidsgård på Lenhovda i Uppvidinge i Lenhovda kommun

Projektet drivs av: Lenhovda Idrottsförening

Beskrivning av projektet

Lenhovda IF vill utveckla fritidsgårdsverksamheten, starta sportfritids i egna lokaler på idrottsplatsen. Lokalerna behöver vara anpassade för de nya verksamheterna och för att vi ska kunna utveckla nya.

Lenhovda Sportfritids ämnar erbjuda barn och ungdomar mellan 0-25år meningsfulla fritidssysselsättningar. Genom en prova-på verksamhet skall föreningen erbjuda utflykter, temadagar och kvällar samt ett brett utbud av idrottsliga aktiviteter

Projektet är planerat att starta andra halvan av 2013. Uppskattad anläggningstid är 15 månader. En tillsatt projektgrupp på tio personer, med representanter från föreningens sektioner samt människor med byggnadsteknisk kompetens ansvarar för och leder tio arbetslag á åtta personer under uppförandet av sportfritidsets faciliteter. Ungdomarna kommer också att ha stora möjligheter att påverka och vara delaktiga under byggprocessen så att deras behov och önskemål tillgodoses. Föreningen har genom byggandet av Lenhovda Idrottscenter och andra likvärdiga projekt, som när ishallen byggdes 1985, visat att man klarar av att genomföra projekt av liknande art.

LIF får ett positivt besked från Arvsfonden den 11 sept 2013 Dec 2013 Kommunen beviljar 250 000:- även RF 200 000:- Byggstart mars 2014 med grävning och grund. Väntar på bygglov för stommen blir klart mitten maj 2014

En fantastisk möjlighet att skapa en mötesplats mellan äldre och yngre, där vi kan lära av varandra och skapa samförståelse.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i augusti 2013.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i augusti 2013.

Kontakt

Ort
Lenhovda

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.