Till innehållet

Tillbyggnad av fritidslokal och aktivitetshus Hörby kommun

Projektet drevs av: Önneköps Idrottsförening

Beskrivning av projektet

Det här projektet handlar om två föreningars gemensamma vision om ett aktivitetshus i Önneköp, att användas av traktens barn och ungdomar till olika fritidsaktiviteter.

Det primära syftet med projektet var att bygga ett aktivitetshus som kunde användas av traktens barn och ungdomar till olika fritidsaktiviteter. Genom ett samarbete med Önneköps Idrottsförening kunde man bygga en ny lokal på bästa tänkbara plats i byn. I och med att aktivitetshuset kom till finns det nu lokaler på idrottsplatsen som är anpassade för personer med funktionshinder. 

Byggnation av ändamålsenlig fritidslokal till gagn för bygdens barn, ungdomar och föreningsliv. I förlängningen skapar vi förutsättningar för en levande landsbygd.

De båda föreningarnas medlemmar har varit aktiva och delaktiga både i planeringen och i  själva arbetet med att bygga och färdigställa lokalen. Många ideella arbetstimmar har lagts ner. Målgruppen, dvs barnen och ungdomarna i trakten, har varit med och planerat och kommit med förslag på aktiviteter som ska kunna utövas i och i anslutning till den nya lokalen samt varit delaktiga i inköp av utrustning.

Samarbetet mellan Önneköps Idrottsförening och Önneköps Byaförening har varit grundförutsättningen för projektet.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i januari 2011.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i januari 2011.

Kontakt

Ort
Önneköp

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.