Till innehållet

Tillbyggnad av scoutstuga i Landskrona

Projektet drevs av: Landskrona Kyrkliga Scoutkår

Beskrivning av projektet

Vi har en stuga i Saxtropsskogen. Stugan används för kårens egna aktiviteter, andra scoutkårer, föreningar och skolor. Behovet att ha separata sovsalar för flickor och pojkar samt ökad tillgängligheten för handikappade är stort.

LKS äger en scoutstuga som är belägen i Saxtorpsskogen, cirka nio kilometer söder om Landskrona. Stugan används för diverse aktiviteter och övernattningar i scoutkårens egen regi. Dessutom används stugan av andra scoutkårer, Scoutgillet (scoutpensionärer i regionen), utbildningar för distriktet, skolor, dagis och olika idrottsföreningar. 

På grund av det ökande antalet verksamma i kåren ställs vi inför nya utmaningar och fler behov som ska tillgodoses. Som det sett ut hitintills har vår medlemslista till stor del bestått av svenska familjer. Rekryteringsbasen för nya barn och ungdomar till verksamheten ser emellertid något annorlunda ut nu än vad den gjorde för ett antal år sedan. 

På grund av den förändrade rekryteringsbasen och medlemsstrukturen ser vi nu ett ökat behov av att anpassa vår scoutstuga för att öka tillgängligheten, både för våra egna medlemmar och för andra som vistas där.

 

Vi har tidigare haft medlemmar i kåren som haft funktionshinder och även personer som varit rullstolsburna. På grund av att vi inte haft möjlighet att möta deras behov av tillgänglighet har de valt att lämna kåren, då de inte kunnat delta fullt ut. Vi ser därför ett stort behov av att handikappanpassa stugan ytterligare för att öka tillgängligheten till våra aktiviteter. Vi vill utveckla och förnya vår scoutstuga och kårens aktiviteter för att på så sätt erbjuda ännu bättre möjligheter, i första hand för våra barn och ungdomar, men även för andra som utnyttjar stugan, att vistas ute i skog och mark. Vi ser idag ett ökat behov och intresse från barn och ungdomar att komma ifrån stadsmiljön och kommer därför att förlägga betydligt fler aktiviteter i stugan. Vi vill ge fler barn, ungdomar och nya grupper i samhället möjligheten att delta i scoutrörelsen och allt som hör därtill med gemenskap, tillhörighet och delaktighet.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i september 2010.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i september 2010.

Kontakt

Ort
Saxtorp

Liknande projekt

  • Byggnation av Skatepark i Häljarp

    Syftet med projektet är att bygga en skatepark, vertical skating, i Häljarp för att främja skateboardåkning och komplettera aktivitetsutbudet i byn…

  • Anpassning av greener för ny verksamhet för barn och ungdomar

    Öijared Golfklubb ska anpassa befintliga greener för footgolf och det nya konceptet ”golfäventyret”, för att kunna aktivera, rekrytera och behålla…

  • Nybyggnation av klätterlokal

    Västerviks klätterklubb ska skapa förutsättningar för att utveckla barn- och ungdomsverksamheten genom att bygga en ny klättervägg.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.