Till innehållet

Tillbyggnation av funktionsanpassad entré för lokal på fastighet Österäng 2:1 i Götene kommun

Projektet drivs av: Österängs Bygdegårdsförening

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att skapa en social mötesplats för målgrupperna personer som är 65 år eller äldre och personer med funktionsnedsättning.

För att detta ska vara möjligt ska en tillgänglighetsanpassad entrédel byggas. En trapphiss samt RWC ska byggas inomhus. Ny verksamhet kommer skapas för målgruppen i form av olika aktivitetsträffar.

Beviljat belopp

2 227 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2023.

Beviljat belopp

2 227 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2023.

Kontakt

Ort
Götene

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-05-10.