Till innehållet

Tillbyggnation av vatten och avlopp på fastigheten Karlskoga Villingsberg 1:90 i Karlskoga kommun

Projektet drivs av: OK Djerf

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att möjliggöra så att verksamhet för barn och ungdomar kan bedrivas i Djerfstugan som ägs av Orienteringsklubben Djerf. Två tillgänglighetsanpassade toaletter ska byggas i anslutning till stugan. Idag finns endast ett utedass vilket medför problem bland annat avstår personer från att delta i aktiviteter på grund av avsaknaden av funktionell toalett. Med fungerande vatten och avlopp kommer stugan att kunna användas för föreningens verksamheter både sommar och vinter.

Beviljat belopp

980 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2024.

Beviljat belopp

980 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2024.

Kontakt

Ort
Karlskoga

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2024-07-05.