Till innehållet

Tillbyggnation för lägerboende/friluftsboende i Löderups kommun

Projektet drivs av: Löderups Scoutkår

Beskrivning av projektet

Löderups scoutkår bygger ett nytt hus för läger/frilufts aktiviteter. Vi vill göra det enkelt att komma nära naturen och leva lägerliv året runt utan större ledarinsatser. Lägerboendet skall vara tillgängligt för alla.

Läger och friluftsaktiviteter är enkla på sommaren. Vi vill göra det lika enkelt att vara på läger på hösten/vintern när de yttre förutsättningarna inte är lika gynnsamma. Vi vill även göra läger och friluftsliv tillgängligt för alla. Därför bygger vi ett nytt ScoUthus med möjlighet att öppna upp stora portar för att "släppa in" naturen. En rejäl öppen spis skall finnas för tillagning av mat. I projektet planerar vi bjuda in fler scoutkårer och andra friluftsorganisationer för att bredda vårt kontaktnät och utnyttjandegrad. Vi har även kontakt  med LSS verksamheten i Ystad för att erbjuda våra nya möjligheter till barn och familjer med funktionshinder.

Målet med tillbyggnaden är att skapa ett aktivare friluftsliv för alla oberoende av social status eller fysika förutsättningar.

Boendet väntas med åren få ett bredare upptagningsområde och kunna attrahera besökare från hela skåne.

LSS Ystad och Södra skånes scoutförbund är delaktiga samarbetspartners i projektet

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i september 2015.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i september 2015.

Kontakt

Ort
Löderup

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.