Till innehållet

Tillbyggnation golfbana/främre tee/övningsområde i Älvkarleby kommun

Projektet drivs av: Älvkarleby Golfklubb

Beskrivning av projektet

Älvkarleby GK har för avsikt att bygga permanenta tees närmare hålen för att göra banan anpassad för personer med funktionsnedsättning och barn. Projektet ska även underlätta framkomligheten för de som är beroende av golfbilar eller handikappfordon. 

Älvkarleby GK har för avsikt att bygga permanenta främre tees. Vidare planerar projektet att belägga vissa gångvägar på banan för att underlätta framkomligheten för personer som är beroende av golfbilar eller handikappfordon. Befintliga toaletter på banan liksom restaurangen ska handikappanpassas. Projektet avser också att bygga om klubbens övningsfält, bland annat genom att anlägga mätbara stationer för att ge möjlighet till mer utvecklande och rolig träning än vad en ren driving range kan erbjuda. Området ska utvecklas med fokus mot barn och ungdom samt handikappanpassas.

Projektet räknar med att banan med dessa åtgärder ska bli attraktiv även för barn och ungdomar samt för människor med funktionsnedsättning. I samband med tillbyggnad av främre tees ska gamla skyltar ersättas vid befintliga utslagsplatser. Klubben inför samtidigt det så kallade hektometersystemet som ersättning för det traditionella systemet där röd tee benämns damtee och gul tee herrteee. Detta är ett led i klubbens jämställdhetsarbete.

För att underlätta transporten till golfklubben för personer med funktionshinder planerar man att förbättra tillfarten till klubbhuset. I dag finns en belagd väg fram till parkeringen som ligger ett par hundra meter från klubbhusområdet. Genom att förbättra den sista delen av vägen upp till klubbhuset och dessutom anlägga ett par parkeringsplatser för funktionshindrade nära klubbhuset kommer det att bli möjligt att nå banan utan hjälp av medföljande.

Att spela golf har positiva effekter på människors hälsa och välbefinnande. Det krävs dock initiativ för att attrahera nya målgrupper som idag har svårt att komma igång eller har svårt att utöva golf som motions- eller tävlingsidrott. Den övergripande målsättningen med projektet är att barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning ska kunna spela golf utan de hinder som vanligen råder för klubbar med traditionellt byggda golfbanor. När det gäller barn och ungdomar har klubbens juniorkommitté under flera år haft som önskemål att ge unga nybörjare möjlighet att få spela golf på ”riktigt” så snart man förvärvat basala kunskaper i slagteknik och säkerhet på banan. En möjlighet att åstadkomma detta skulle kunna vara att bygga en separat korthålsbana. Vi har nu inom klubben kommit fram till att vi genom att utveckla vårt övningsfält samt genom att bygga ut främre tee har ett bättre alternativ eftersom vi då samtidigt öppnar upp 18-hålsbanan för spelare med funktionsnedsättning.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i september 2015.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i september 2015.

Kontakt

Ort
Älvkarleby

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-09.