Till innehållet

Tillbyggnation på kartingbana på fastigheten Pitholm 47:13 i Piteå kommun

Projektet drevs av: Piteå Motorsällskap

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att skapa förutsättningar för en säker och rolig karting- verksamhet för barn och ungdomar.

Befintlig bana är från 1980-talet och inte ändamålsenlig för att bedriva en utvecklande verksamhet för barn och ungdomar. Genom att asfaltera om banan kommer underlaget bli jämnare och säkrare för yngre åkare. Verksamheten kommer delvis att ske i samarbete med Piteå Parasport.

Efter projektet

Verksamheten har startat upp efter ombyggnationen, och en hel del nya yngre medlemmar har tillkommit. Nu kan barn mellan 6-8 år köra på ett säkert sätt. Projektet har krävt ett stort ideellt engagemang vilket har stärkt föreningen och dess gemenskap.

Beviljat belopp

877 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2023.

Beviljat belopp

877 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2023.

Kontakt

Ort
Piteå

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-11-25.