Till innehållet

Tillbygnad av ett löp- och staklabb på fastigheten Eds-Strand 3:1 Göteborgs Stift i Dals-Eds kommun

Projektet drivs av: Eds Skidklubb

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att kunna erbjuda nya träningsformer året runt i ett löp- och staklabb för barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning. Föreningens befintliga lokal kommer att byggas ut och utrustas med löpband, stakmaskiner och rullband som ska användas till både gruppträningar och individuellt. Idag bedrivs skidor, orientering och friidrott vilka alla skulle använda de nya möjligheterna i sina verksamheter. Genom byggnationen kan föreningen bedriva verksamhet under hela året oavsett om det är sommar eller snöfattiga vintrar.

Beviljat belopp

6 015 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2024.

Beviljat belopp

6 015 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2024.

Kontakt

Ort
Ed

Liknande projekt

  • Anläggande av konstgräsplan på Bergslätt IP i Eds kommun

    Syftet med projektet är att anlägga en belyst 11-manna konstgräsplan för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning som gör det möjligt…

  • Multiskidbana Orsa Grönklitt

    Orsa skidklubb ska anlägga en asfalterad multibana i Orsa Grönklitt för att möjliggöra rullskidåkning för skidklubbens barn och ungdomar under vår,…

  • Nybyggnation av betongpark

    Sjövalla frisksportklubb ska bygga en betongpark för skateboard, kickbike och bmx i centrala Mölnlycke.

Sidan uppdaterades 2024-05-02.