Till innehållet

Tillgänglig Golf - ett treårigt metodutvecklingsprojekt för att tillgängliggöra golfsporten för personer med intellektuella funktionsnedsättningar

Projektet drivs av: Oxie Golfklubb

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla ett målgruppsanpassat pedagogiskt material för att tillgängliggöra golfsporten för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Projektet syftar till att utveckla ett målgruppsanpassat pedagogiskt material för att tillgängliggöra golfsporten för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Ett stödmaterial som vänder sig till assistenter, ledare, ledsagare, lärare, tränare och anhöriga ska utvecklas samt målgruppsanpassade träningsformer. Metoder och material som produceras ska därefter erbjudas idrottslärare, golftränare samt annan personal inom golfsporten. Under projekttiden planerar Oxie Golfklubb att etablera en golfsektion för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Projektets ambition och målsättning är att ytterligare två golfklubbar ska inrätta golfsektioner för målgruppen. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i december 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i december 2020.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.