Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Tillgänglig Golf - ett treårigt metodutvecklingsprojekt för att tillgängliggöra golfsporten för personer med intellektuella funktionsnedsättningar

Projektet drivs av: Oxie Golfklubb

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla ett målgruppsanpassat pedagogiskt material för att tillgängliggöra golfsporten för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Projektet syftar till att utveckla ett målgruppsanpassat pedagogiskt material för att tillgängliggöra golfsporten för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Ett stödmaterial som vänder sig till assistenter, ledare, ledsagare, lärare, tränare och anhöriga ska utvecklas samt målgruppsanpassade träningsformer. Metoder och material som produceras ska därefter erbjudas idrottslärare, golftränare samt annan personal inom golfsporten. Under projekttiden planerar Oxie Golfklubb att etablera en golfsektion för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Projektets ambition och målsättning är att ytterligare två golfklubbar ska inrätta golfsektioner för målgruppen. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i december 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i december 2020.

Kontakt

Ort
Malmö
Sidan uppdaterades 2020-06-02.