Till innehållet

Tillgänglighetsanpassning av fastigheten Dädesjö 1:9

Projektet drevs av: Dädesjö hembygdsförening

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att möjliggöra för personer med funktionsnedsättning och äldre personer över 65 år att delta i hembygdsföreningens verksamhet.

På andra våningen i hembygdsgården finns en större samlingslokal där kurser, föreläsningar och sociala sammankomster hålls. Föreningen vill installera en hiss för att underlätta för personer med rörelsenedsättningar att delta i verksamheterna.

Efter projektet

Genom tillbyggnaden på baksidan med hisstorn och en handikapptoalett är nu stora salen på plan två samt lilla salen på bottenvåningen tillgängliga for besökare med olika former av funktionsnedsättning.

Beviljat belopp

384 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2022.

Beviljat belopp

384 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2022.

Kontakt

Ort
Braås

Liknande projekt

  • Cyberhjärta

    Projektet använder ny teknik som till exempel dataspel, appar, smart walls och virtual reality system för att locka personer med…

  • Läslust - hela livet!

    Projektet ska kompetensutbilda Studieförbundet Vuxenskolans högläsare i Kalmar som efter genomgången utbildning kan erbjuda personer med demens och…

  • Nya vägar - trafikkunskap för alla

    Projektet ska bedrivas i mycket nära samverkan med Kumla funktionshindrades motorklubb (KFMK). Syftet är att personer med funktionsnedsättning ska…

Sidan uppdaterades 2024-02-29.