Till innehållet

Tillgänglighetsanpassning av fastigheten Dädesjö 1:9

Projektet drivs av: Dädesjö hembygdsförening

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att möjliggöra för personer med funktionsnedsättning och äldre personer över 65 år att delta i hembygdsföreningens verksamhet.

På andra våningen i hembygdsgården finns en större samlingslokal där kurser, föreläsningar och sociala sammankomster hålls. Föreningen vill installera en hiss för att underlätta för personer med rörelsenedsättningar att delta i verksamheterna.

Beviljat belopp

384 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2022.

Beviljat belopp

384 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2022.

Kontakt

Ort
Braås

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-04-24.