Till innehållet

Tillgänglighetsanpassning av fastigheten Sundsvall Skottsund 16:1

Projektet drevs av: Sundsvalls Golfklubb

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att utveckla en befintlig golfanläggning genom tillgänglighetsanpassning så att handigolf kan bedrivas.

Framkomligheten på banan ska förbättras genom utslätningar och borttagande av hinder samt asfaltering av grusgångar. Banan kommer att kompletteras med ett femte orange tee vilket skapar en korthålsbana utan att man behöver bygga en ny bana. Även vissa tillgänglighetsanpassningar i klubbhus ingår såsom dörröppnare, ramp och breddning av entréer samt installation av tillgänglighetsanpassad toalett.

Efter projektet

Ramper, dörröppnare och andra delar är klara och genomförda. Pandemin och kallt väder försenade projektet men nu är allt igång. Träningar arrangeras för att synliggöra paragolfen, vilket görs i samarbete med Medelpads Golfdistrikt.

Marknadsföring har gjorts mot parasportförbundet och kommunens samordnare för LSS verksamheten. Målet är att det ska bli enklare att komma i kontakt med golfen. Samarbeten sker med RBU, DHR och FUB.

Beviljat belopp

3 808 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2021.

Beviljat belopp

3 808 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2021.

Kontakt

Ort
Kvissleby

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-11-22.