Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Tillgänglighetsanpassning av fastigheten Sundsvall Skottsund 16:1

Projektet drivs av: Sundsvalls Golfklubb

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att utveckla en befintlig golfanläggning genom tillgänglighetsanpassning så att handigolf kan bedrivas.

Framkomligheten på banan ska förbättras genom utslätningar och borttagande av hinder samt asfaltering av grusgångar. Banan kommer att kompletteras med ett femte orange tee vilket skapar en korthålsbana utan att man behöver bygga en ny bana. Även vissa tillgänglighetsanpassningar i klubbhus ingår såsom dörröppnare, ramp och breddning av entréer samt installation av tillgänglighetsanpassad toalett.

Beviljat belopp

3 808 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2021.

Beviljat belopp

3 808 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2021.

Kontakt

Ort
Kvissleby
Sidan uppdaterades 2021-07-08.