Till innehållet

Tillgänglighetsanpassning av föreningslokal Bollnäs Hov 9:32

Projektet drivs av: Arbrå Hemslöjdsförening

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att bredda målgrupperna och utveckla verksamhetens utbud med särskilt fokus på personer med funktionsnedsättning och seniorer.

I projektet ingår att tillgänglighetsanpassa föreningens lokaler. Ny verksamhet som ska startas är korg- och näverslöjd, tygtryck och återbruk, där föreningen aktivt ska arbeta för att nå ut till målgrupperna. Lokalen kommer även att vara tillgänglig för dem som spontant vill komma och arbeta med sitt hantverk. Samarbete kommer att ske med bland annat pensionärs- och funktionshindersorganisationer samt studieförbund.

Efter projektet

Byggnationen är genomförd enligt plan. Föreningen har föreläsningar som lyfter slöjdandet hos eldsjälar. Kurser och samarbeten med organisationer som når äldre och personer med funktionsnedsättning planeras inför våren 2023. Äldre och personer med funktionsnedsättning kan nu delta i aktiviteter och besöka butiken. Hörselslingan är mycket uppskattad vid möten, kurser och föreläsningar. Barn och unga besöker föreningens lokaler vid skolloven.

Beviljat belopp

657 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i oktober 2021.

Beviljat belopp

657 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i oktober 2021.

Kontakt

Ort
Vallsta

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-11-22.