Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Tillgänglighetsanpassning av föreningslokal Bollnäs Hov 9:32

Projektet drivs av: Arbrå Hemslöjdsförening

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att bredda målgrupperna och utveckla verksamhetens utbud med särskilt fokus på personer med funktionsnedsättning och seniorer.

I projektet ingår att tillgänglighetsanpassa föreningens lokaler. Ny verksamhet som ska startas är korg- och näverslöjd, tygtryck och återbruk, där föreningen aktivt ska arbeta för att nå ut till målgrupperna. Lokalen kommer även att vara tillgänglig för dem som spontant vill komma och arbeta med sitt hantverk. Samarbete kommer att ske med bland annat pensionärs- och funktionshindersorganisationer samt studieförbund.

Beviljat belopp

657 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i oktober 2021.

Beviljat belopp

657 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i oktober 2021.

Kontakt

Ort
Vallsta
Sidan uppdaterades 2021-11-11.