Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Tillgänglighetsanpassning av golfanläggning och anläggande av övningsområde i Gävle kommun

Projektet drivs av: Gävle Golfklubb

Beskrivning av projektet

Gävle GK är en av landets största golfanläggningar och har ett mycket centralt läge. Klubben känner ett ansvar för att vara tillgänglig för alla och gör därför denna satsning tillsammans med Arvsfonden. Våra partners HSO, G/H handikaps IF, G/H GDF och SGF ingår som en viktig del och kommer att hjälpa oss i vår anpassning. Utbilning av klubbens personal, kansli, restaurang, tränare och tävlingskom. är en viktig del som SISU hjälper oss med.  

Gävle golfklubb vill tillgänglighetsanpassa sin anläggning och bygga om ett övningsområde för att kunna starta ny verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Klubben vill arrangera grönt kort-utbildningar, handigolftemadagar, tävlingar och läger för olika åldrar och funktionsnedsättningar. I projektet ingår bland annat att bygga om golfhål, anlägga anslutningsvägar mellan tees och green, asfaltera ojämna och gropiga delar av parkering och vägar, samt bygga ett lättillgängligt övningsområde och nya parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning.

Delaktiga i projektet är: Handikappades Samorganisation (HSO), Gästriklands Handikaps IF, Gästrike/Hälsinge Golf Distriks Förbund (G/H GDF), Svenska Golf Förbundet (SGF),  Idrotts utbildarna (SISU).

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2014.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2014.

Kontakt

Ort
Gävle
Sidan uppdaterades 2020-06-02.