Till innehållet

Tillgänglighetsanpassning av golfanläggning och anläggande av övningsområde i Gävle kommun

Projektet drivs av: Gävle Golfklubb

Beskrivning av projektet

Gävle GK är en av landets största golfanläggningar och har ett mycket centralt läge. Klubben känner ett ansvar för att vara tillgänglig för alla och gör därför denna satsning tillsammans med Arvsfonden. Våra partners HSO, G/H handikaps IF, G/H GDF och SGF ingår som en viktig del och kommer att hjälpa oss i vår anpassning. Utbilning av klubbens personal, kansli, restaurang, tränare och tävlingskom. är en viktig del som SISU hjälper oss med.  

Gävle golfklubb vill tillgänglighetsanpassa sin anläggning och bygga om ett övningsområde för att kunna starta ny verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Klubben vill arrangera grönt kort-utbildningar, handigolftemadagar, tävlingar och läger för olika åldrar och funktionsnedsättningar. I projektet ingår bland annat att bygga om golfhål, anlägga anslutningsvägar mellan tees och green, asfaltera ojämna och gropiga delar av parkering och vägar, samt bygga ett lättillgängligt övningsområde och nya parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning.

Delaktiga i projektet är: Handikappades Samorganisation (HSO), Gästriklands Handikaps IF, Gästrike/Hälsinge Golf Distriks Förbund (G/H GDF), Svenska Golf Förbundet (SGF),  Idrotts utbildarna (SISU).

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2014.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2014.

Kontakt

Ort
Gävle

Liknande projekt

  • Mitt val

    Mitt val - 8 av 10 röstar inte! Ett folkbildningsprojekt för att öka valdeltagandet bland personer med intellektuell funktionsnedsättning.

  • Anläggande av naturbana/ridstig på Hallstahammars-Nibble 1:131

    Projektets syfte är att möjliggöra ridning i skogen för barn och ungdomar med och utan funktionsnedsättning genom att anlägga två olika slingor.

  • Tillgänglighetsanpassningar på fastigheten Vittskövle 95:1

    Projektets syfte är att erbjuda och kunna starta paragolf på en tillgänglighetsanpassad korthålsbana.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.