Till innehållet

Tillgänglighetsanpassning av golfanläggning och nybyggnation av samlingslokal i Marks kommun

Projektet drivs av: Marks Golfklubb

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att öka tillgängligheten och göra anläggningen bättre och mer anpassad för funktionshindrade och unga. Projektet ska även möjliggöra annan typ av breddning av verksamheten, t.ex. aktiviteter för ensamkommande barn/flyktingar.

Syftet med projektet är att öka tillgängligheten och att göra vår golfanläggning bättre och mer anpassad för funktionshindrade och unga. Projektet ska även möjliggöra annan typ av verksamhetsbreddning, till exempel aktiviteter för ensamkommande barn/flyktingar. Projektet omfattar flera olika delar:

  • Entré och ytor framför och upp till klubbhuset
  • Klubbhus interiört, till exempel handikapp-WC
  • Teknikbana och driving range
  • Vissa transportsträckor på banan
  • Samlingslokal
Utformningen av vårt klubbhus, bana och övningsområden har gjort det nästan omöjligt att bedriva handigolf och överlag är tillgängligheten begränsad för alla som inte rör sig obehindrat. Projektet kommer att öppna upp klubbhuset och övningsfältet för alla kategorier. Förbättringen av övningsområdet, där utslagsplatserna bl.a. får tak kommer att förlänga säsongen och därmed göra golf mer attraktiv för alla, inte minst för unga människor. Den samlingslokal som ska uppföras kommer att vara en plats för bland annat ungdomar, samtidigt som den blir en kontaktyta där människor av olika kategorier kan mötas. Samlingslokalen och den förbättrade träningsanläggningen skapar möjligheter att öka kvalitén på verksamheten och göra den mer oberoende av väder och årstid. Sedan 2014 har vi ett samarbete med ett hem för ensamkommande flyktingar och vi har erbjudit golf som en fritidsaktivitet. Vi är övertygade om att golfklubben också kan och vara en bra plats för integration och skapande av kontakter.

Golfklubbens anläggning, driving range och den nya samlingslokalen ska vara öppen 365 dagar om året för både golf och andra aktiviteter som undervisning och samhällsintegrerande åtgärder. Målsättningen är till exempel att fördubbla antalet juniormedlemmar samt etablera handigolf inom klubben.  

När det gäller verksamhet och åtgärder riktade mot funktionshindrade har vi sedan ett år ett samarbete med HSO, som är en paraplyorganisation för de föreningar i Marks kommun som engagerar funktionshindrade. De har varit med i hela processen när vi utformade projektet och kommer att vara aktiva även under såväl byggtiden som i ett fortvarighetstillstånd. När det gäller ensamkommande flyktingbarn har vi samarbete med Gryning, ett hem som ligger ca 3 km från golfbanan. De har redan börjat använda golfklubben i sin verksamhet och när projektet är genomfört kommer det att finnas ännu bättre förutsättningar för detta.  

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2015.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2015.

Kontakt

Ort
Kinna

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.