Till innehållet

Tillgänglighetsanpassning av golfbana på fastigheten Tossene 1:8, Legene 2:4, Önna 2:2 och Torp 1:3 i Sotenäs kommun

Projektet drivs av: Sotenäs Golfklubb

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att göra golfanläggningen mer tillgänglig för äldre spelare över 80 år och paragolfare. Golfbanans utmanande karaktär gör att många äldre slutar att spela golf. I projektet ingår att tillgänglighetsanpassa tee-ytor, bunkrar och gångvägar för bättre tillgänglighet och framkomlighet.

Beviljat belopp

3 572 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2024.

Beviljat belopp

3 572 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2024.

Kontakt

Ort
Sotenäs

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2024-06-26.