Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Tillgänglighetsanpassning av klubbhus och bananläggning på Kallfors i Södertälje kommun

Projektet drivs av: Kallfors Golfklubb

Beskrivning av projektet

För att vi skall kunna ta hand om våra golfare med psykiska funktionshinder och utveckla verksamheten för de som har fysiska funktionshinder, vill vi tillgänglighetsanpassa klubbhusområdet. Detta med bland annat asfaltering, ramper, dörröppnare mm.

Idag har vi ca 25 ungdomar med psykiska funktionshinder som tränar golf ett par gånger i veckan. Vi har sedan verksamheten startade märkt att vi kan göra mer för att denna grupp och även de med fysiska funktionshinder skall känna sig mer bekväma och få tillgänglighet till allt på anläggningen på ett bättre sätt. Vi har därför identifierat olika områden som syftar till att öka tillgängligheten. ÖnskelistanBland annat vill vi handikappanpassa toaletterna ute på golfbanan, vi skall sätta in automatiska dörröppnare i entrédörrarna och vi vill asfaltera grusgångarna runt klubbhuset, vilket kommer göra det mycket enklare att ta sig fram. Syftet är att göra det enklare för befintliga golfare med psykiska funktionshinder att ta sig fram, samt att uttöka verksamheten för även personer med fysiska funktionshinder.

Målet är att färdigställa tillgänglighetsprojektet under 2014. Samtidigt skall vi ha flera prova på dagar under 2014, för att starta upp en verksamhet för funktionshindrade med fysiska funktionshinder under 2015.

Projektet med att tillgänglighetsanpassa klubbhusområdet kommer att läggas ut på totalentreprenad. Anna Öqvist kommer från Kallfors Golfklubbs sida hålla i projektet och rapportera till styrelsen och till Allmänna arvsfonden.

De som kommer att vara delaktiga i detta projekt är Kallfors Golfklubbs styrelse, Handigolfkommittén i golfklubben och projektledare Anna Öqvist.

Vi samarbetar med HSO - Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Södertälje Neurologiskt handikappades riksförbund Svenska golfförbundets Handigolfverksamhet

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i oktober 2013.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i oktober 2013.

Kontakt

Ort
Järna
Sidan uppdaterades 2020-06-02.