Till innehållet

Tillgänglighetsanpassning av lokal för ny verksamhet fäktning och bordtennis

Projektet drevs av: Stora Rörs Båtsällskap

Beskrivning av projektet

Stora Rörs Båtsällskap vill utveckla sin verksamhet och i större utsträckning även rikta sig till barn och ungdomar, med bland annat aktiviteter som pingis och fäktning. Föreningens nuvarande klubbhus behöver byggas om och tillgänglighetsanpassas.

Stora Rörs Båtsällskap är en lokal förening i Stora Rör på Öland. Föreningen vill utveckla sin verksamhet och i större utsträckning även rikta sig till barn och ungdomar, med bland annat aktiviteter som pingis och fäktning. För att kunna bedriva en bra verksamhet behöver föreningens nuvarande klubbhus byggas om och tillgänglighets anpassas. Förutom de nya idrotterna ska huset användas som en samlingslokal för bygdens ungdomar och kunna inhysa andra föreningar. Idag finns ingen samlingsplats på orten för barn och unga. Eftersom det nuvarande huset bland annat saknar isolering får ombyggnationen även en positiv effekt i form av att verksamheten kan bedrivas året runt. Lokalt projekt. Prioriterat område: främjande av psykisk och fysisk hälsa.

Efter projektet

Lokalen är färdigställd. En ny förening har startats, Stora Rörs Idrottsklubb, som blir föreningen som kommer att bedriva all verksamhet inom bordtennis och fäktning. Bordtennis för äldre ungdomar har startats och bedrivs 1-2 gånger per vecka. Prova-på-tillfällen har skett för att få ungdomar att upptäcka fäktningen, vilket har varit lyckat.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i maj 2017.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i maj 2017.

Kontakt

Ort
Färjestaden

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-09-22.