Till innehållet

Tillgänglighetsanpassning av lokaler och golfbana på Oxie i Malmö kommun

Projektet drevs av: Oxie Golfklubb

Beskrivning av projektet

Anpassning av anläggningen för att undanröja fysiska hinder så att personer med funktionsnedsättning i alla åldrar ska kunna delta fullt ut i golfsporten.

Anpassa anläggningen för att personer med funktionsnedsättning, i alla åldrar, ska kunna delta fullt ut i golfsporten.

Starta en grön kurs-utbildning för personer med funktionsnedsättning, vilket blir den första i Sverige. Arrangera olika handigolftemadagar med inriktning på olika funktionsnedsättningar, hjälpmedel och golfspel samt anordna handigolftävlingar och handigolfläger för olika åldrar och funktionsnedsättningar.

Verksamheten utvecklas och drivs i nära samarbete med FIFH i Malmö.

Efter projektet

Projektet ledde till att man utvecklade ett målgruppsanpassat pedagogiskt material för att tillgängliggöra golfsporten för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Även målgruppsanpassade träningsformer skulle utvecklas under projekttiden. Det färdiga metodmaterialet ska erbjudas idrottslärare, golftränare samt annan personal inom golfsporten. Ambitionen under projekttiden är också att etablera en golfsektion för målgruppen inom Oxie Golfklubb och i ytterligare två golfklubbar.

Projektet har nått ca 102 personer ur målgruppen som aktivt deltagit i projektets metod- och utvecklingsarbete via de metodgrupper som projektet tillsatte. Utöver det har projektet via de utbildningsdagar som erbjudits målgruppen nått uppskattningsvis 400 personer ur målgruppen. Över 100 idrottslärare, golftränare och annan personal inom golfsporten har tagit del av projektets framtagna utbildningsmaterial. Gruppen har även utbildat lärare och tränare i projektets metoder. Uppskattningsvis har ca 500 anhöriga till målgruppen nåtts. De anhöriga har även fått information om projektets stödmaterial via internet utbildningar i grupp och enskilt samt via telefonkontakt. Projektet har startat en golfsektion för personer med IF på Oxie Golfklubb. Även Degeberga Widtsköfle GK är enligt slutredovisningen på gång att starta upp verksamhet för målgruppen. Svenska Golfförbundet och Skånes Golfförbund Paragolfsektion kommer tillsammans med övriga samarbetspartner att hjälpas åt att sprida information om det framtagna materialet. Dessutom ska SGF Paragolfgrupp hjälpa till att göra utbildningen digital så att den finns tillgänglig bland förbundets övriga utbildningar.

Den fortsatta verksamheten ska finansieras med stöd från stiftelser och fonder. Projektgruppen har informerat om projektet på Facebooksidan: https://www.facebook.com/tillgangliggolf/

Dessutom har man spridit information om projektet till bibliotek, sjukhusbibliotek, barn- och ungdomshabiliteringar, särskolesamordnare i samtliga Sveriges kommuner samt till paragolfansvariga.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2012.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2012.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-02-22.