Till innehållet

Tillgänglighetsanpassning av ridanläggning i Ockelbo kommun

Projektet drivs av: Ockelbo Ryttarförening

Beskrivning av projektet

Ockelbo Ryttarförenings (ORF) projekt är för att tillgänlighetsanpassa sin anläggning. Vilket möjliggör för funktionsnedsatta att vara delaktiga i verksamheten, anordna heldagsaktiviteter samt samarbete med rehabiliteringsenheter.

Ockelbo ryttarförenings (ORF) mål är att: • främja möjligheten för barn och ungdom att ha ridsporten som sitt fritidsintresse • möjliggöra för våra medlemmar att umgås över generationsgränser med hästen som gemensamt intresse • sprida kunskap om hästar och hästhållning på ett säkert sätt genom utbildade ledare • grundlägga och stimulera ett intresse för hästar och ridsport med fokus på god hästhållning. • verka för god kamratanda samt för att alla kan utvecklas som ryttare, hästmänniska och medmänniska efter sina egna förutsättningar Målsättning med projektet är att kunna erbjuda en aktiv och meningsfull fritid till all oavsett funktionsnedsättning. Samt att medverka till ett utökat nätverk och bryta eventuell isolering hos målgruppen. Målgruppen är barn, unga och vuxna med funktonsnedsättning i Ockelbo kommun såväl som i angränsande kommuner. Målgruppen har genom intresseorganisationen FUB (Föreningen för utvecklingsstörda barn och ungdomar) önskat fler fritidsaktiviteter och mer gemenskap. Som en del av ORFs vision ska ridskolan göras tillgänglig för alla oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund, funktionsnedsättning etc.  Idag kan ORF inte erbjuda det, utan tillgänglighetsanpassningarna skulle göra en stor skillnad mot för idag.

Ockelbo Ryttarförening har ett samarbetsavtal med OP Assistans, vilket bl a innebär att arrangera sammanlagt 6 havldagsaktiviteter för OP Assistans grupp av kunder och assistenter som kallas KaSam. FUB i Ockelbo är ytterligare en samarbetspartner.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2014.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2014.

Kontakt

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.