Till innehållet

Tillgänglighetsanpassning av tennishall i Falkenbergs kommun

Projektet drevs av: Slöinge Tennisklubb

Beskrivning av projektet


I syfte att kunna förverkliga slutdelen av vår tennishall och verkligen kunna ta emot och integrera funktionshindrade i klubbens verksamhet krävs bl.a. ekonomiskt stöd till handikappanpassad tennishall, bl.a. toaletter och hiss, lättillgänglig infart.

I vår klubbpolicy framgår att vi satsar extra mycket på vår barn och ungdomsverksamhet, eftersom vi tror det är grunden till en idrottsförenings överlevnad. En miljö där det finns nöjda och harmoniska elever som tidigt förstår klubbens värdegrunder, bra trivsel och samhörighet skapas genom hur vi behandlar varandra. Etik och moral, alla ställer upp för sina kamrater, öppen kommunikation, eget ansvar, medvetenhet är viktiga hörnstenar i ungdomsarbetet. Rent spel i alla sammanhang.  Detta innebär bl.a. att Du förväntas uppträda med respekt för alla människor, oavsett ålder, kön och spelstyrka. Mao fostra goda idrottsutövare och kamrater. En viktig regel är att Du aldrig kan få mer än Du själv ger, det gäller både i vår tennisklubb och i livet. Vi vill med detta projekt ytterligare stötta den yngre generationen genom att hjälpa dem att ta ansvar för både sin skolgång och tennissatsning. Vår ambition är att projektanställa en arbetslös ungdom som hjälper till med läxläsning före och efter träningen. Ungdomar som tränar regelbundet presterar som bekant också bättre i skolan. Genom att integrera träning och läxhjälp ges ungdomar förutsättningar till en bra start i livet. Eftersom skolresultaten sjunker och många familjer har svårt att få tiden att räcka till, är detta ett bra sätt att få en långsiktig hållbar utbildning av barn och ungdomar. 

Klubben har en stabil verksamhet med över 400 medlemar som deltaget i vårt kursutbud, föreningen jobbar sändigt med att utveckla verksamheten och bli en samlingsplats för barn och ungdomar.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2014.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2014.

Kontakt

E-post
Ort
Slöinge

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.