Till innehållet

Tillgänglighetsanpassning för funktionshindrade av Boken 31 i Malmö kommun

Projektet drivs av: KFUK-KFUM, Malmö

Beskrivning av projektet


Föreliggande projekts grundläggande idé är att tillgänglighetsanpassa Malmö KFUMs lokaler, så att alla förutsättningar finns för att bedriva och vidareutveckla Hikari Do för personer med funktionsnedsättning, där fokus ligger på fysiskt och mentalt välbefinnande. Alla insatser har som mål att säkerställa och maximera målgruppens delaktighet och deltagande i projektets alla steg. I projektet ”Njutvecklingscenter med österländsk träning för personer med funktionsnedsättning” har vi, som nämnts, utvecklat en ny österländsk träningsform - Hikari Do som är en syntes av olika tekniker, rörelser, metoder och systematiska moment från olika österländska träningsformer och övningar.  

Målen med projektet är: • att tillgänglighetsanpassa Malmö KFUMs lokaler för Hikari Do – österländsk träning för personer med funktionsnedsättning, dvs tränings-, omklädnings- och möteslokal samt entré, arbetslokaler och reception. • att cirka 600 barn, ungdomar och unga vuxna med olika funktionsnedsättningar, framför allt rörelsehinder, utvecklingsstörning, ADHD, ADD, autism och Aspergers syndrom ska kunna bedriva och vidareutveckla Hikari Do-verksamhet i de tillgänglighetsanpassade lokalerna. • att både tjejer och killar med funktionsnedsättning liksom att personer i olika åldrar deltar och får sina behov tillgodosedda.

Projektets initiativtagare och målgrupper är barn, ungdomar och unga vuxna med olika funktionsnedsättningar, framför allt ADHD, ADD, autism, Aspergers syndrom, rörelsehinder och utvecklingsstörning. Projektets innehåll och genomförande bygger på den förstudie som genomfördes med över 560 barn och unga med funktionsnedsättning år 2010. I samtliga arbetsmoment i projektgenomförandet säkerställs att både tjejer och killar med funktionsnedsättning deltar. Vidare kommer vi att säkerställa att personer i olika åldrar deltar och kommer till tals. Vi kommer även att beakta socio-ekonomiska och etnisk-kulturella aspekter i genomförandet av projektet. Arbetet har, som tidigare nämnts, fokus på att maximera deltagarnas inflytande över planering, genomförande, organisering och utvärdering.

Projektets samarbetspartners fyller en mycket viktig roll genom sin samlade kompetens och breda erfarenhet av arbete, aktiviteter och arrangemang av, med och för personer med funktionsnedsättning. Genom partnerskapets upparbetade nätverk och informationskanaler med individer och andra organisationer, föreningar m.fl. får Malmö KFUM ovärderligt stöd i genomförandet av projektet och vidareutvecklingen av Hikari Do. Projektets samarbetspartners kommer även att ha tillgång till de funktionella och tillgänglighetsanpassade lokalerna för olika arrangemang och aktiviteter. Projektet genomförs i samarbete med följande partners som på olika sätt engagerar och arbetar med personer med funktionsnedsättning: -Attention Malmö -Föreningen idrott för handikappade FIFH -Norra Sorgenfri Gymnasium särskola -HISO Handikappidrottens samarbetsorganisation Malmö -KFUM KIOSK - m.fl.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2014.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2014.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.