Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Tillgängligt föräldraskapsstöd för föräldrar med egen ADHD för att främja välmående i hela familjen

Projektet drivs av: Habilitering & Hälsa, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), Region Stockholm

Beskrivning av projektet

Projektet ska erbjuda föräldrar med ADHD-diagnos eller ADHD-liknande svårigheter strategier och metoder som underlättar familjernas vardag.

Projektet utgår från föräldrastödsprogrammet Improving Parenting Skills Adult ADHD (IPSA) som under projekttiden tillsammans med målgruppen ska digitaliseras och göras lättmanövrerad och användarvänlig. En öppen webbresurs med tips och råd till föräldrar, närstående och professionella samt ett studiecirkelmaterial ska också utvecklas till stöd för föräldrar med ADHD eller ADHD-tendenser. Efter projekttiden ska de två digitala resurserna vara färdigutvecklade och finnas tillgängliga för målgruppen att använda som stöd i vardagen och i rollen som förälder.

Beviljat belopp

6 291 823 kronor

Projektets tidstatus

16%

Projektet startade i maj 2021 och avslutas i maj 2024.

Beviljat belopp

6 291 823 kronor

Projektets tidstatus

16%

Projektet startade i maj 2021 och avslutas i maj 2024.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2021-07-07.