Till innehållet

Tillgängligt föräldraskapsstöd för föräldrar med egen ADHD för att främja välmående i hela familjen

Projektet drivs av: Habilitering & Hälsa, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), Region Stockholm

Beskrivning av projektet

Projektet ska erbjuda föräldrar med ADHD-diagnos eller ADHD-liknande svårigheter strategier och metoder som underlättar familjernas vardag.

Projektet utgår från föräldrastödsprogrammet Improving Parenting Skills Adult ADHD (IPSA) som under projekttiden tillsammans med målgruppen ska digitaliseras och göras lättmanövrerad och användarvänlig. En öppen webbresurs med tips och råd till föräldrar, närstående och professionella samt ett studiecirkelmaterial ska också utvecklas till stöd för föräldrar med ADHD eller ADHD-tendenser. Efter projekttiden ska de två digitala resurserna vara färdigutvecklade och finnas tillgängliga för målgruppen att använda som stöd i vardagen och i rollen som förälder.

Beviljat belopp

6 291 823 kronor

Projektets tidstatus

70%

Projektet startade i maj 2021 och avslutas i maj 2024.

Beviljat belopp

6 291 823 kronor

Projektets tidstatus

70%

Projektet startade i maj 2021 och avslutas i maj 2024.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Starka mammor - trygga barn

    Projektets syfte är att bidra till att nyanlända barn till ensamstående mammor ska få växa upp i en trygg och utvecklande miljö, känna till sina…

  • Separerade pappor - brett föräldrastöd med fokus på jämställdhet och med barnet i centrum

    Projektet avser att skapa metoder och material för att stötta barn och pappor i en separationsprocess. Målet är att skapa ett jämställt föräldraskap…

  • Föräldralyftet

    Projektet syftar till att föräldrar som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) ska bli stärkta i sitt föräldraskap och få en förbättrad…

Sidan uppdaterades 2021-07-07.