Till innehållet

Tillgängligt föräldraskapsstöd för föräldrar med egen ADHD för att främja välmående i hela familjen

Projektet drivs av: Habilitering & Hälsa, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), Region Stockholm

Beskrivning av projektet

Projektet ska erbjuda föräldrar med ADHD-diagnos eller ADHD-liknande svårigheter strategier och metoder som underlättar familjernas vardag.

Projektet utgår från föräldrastödsprogrammet Improving Parenting Skills Adult ADHD (IPSA) som under projekttiden tillsammans med målgruppen ska digitaliseras och göras lättmanövrerad och användarvänlig. En öppen webbresurs med tips och råd till föräldrar, närstående och professionella samt ett studiecirkelmaterial ska också utvecklas till stöd för föräldrar med ADHD eller ADHD-tendenser. Efter projekttiden ska de två digitala resurserna vara färdigutvecklade och finnas tillgängliga för målgruppen att använda som stöd i vardagen och i rollen som förälder.

Beviljat belopp

6 291 823 kronor

Projektets tidstatus

47%

Projektet startade i maj 2021 och avslutas i maj 2024.

Beviljat belopp

6 291 823 kronor

Projektets tidstatus

47%

Projektet startade i maj 2021 och avslutas i maj 2024.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Föräldralyftet

    Projektet syftar till att föräldrar som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) ska bli stärkta i sitt föräldraskap och få en förbättrad…

  • Vän med virus: familjepedagogiskt verktyg för samtal om hiv och att leva med hiv

    Projektet ska skapa familjepedagogiska verktyg för familjer som lever med hiv för är att normalisera förekomsten och minska stigmat kring hiv.

  • Regnbågsfamiljer i väntan

    Projektet ska erbjuda hbtq-personer stöd och trygga sammanhang under graviditet och den första tiden som föräldrar.

Sidan uppdaterades 2021-07-07.