Till innehållet

Tillitsverket

Projektet drevs av: Stiftelsen Johannesdalsinitiativet

Beskrivning av projektet

Den högra hjärnhalvans beskyddare samlar pedagoger, läkare, konstnärer, entreprenörer, terapeuter, forskare, lekexperter och framförallt barn och unga och fördjupar sig i det livsavgörande utrymmet för lek, kreativitet och skapande. 

Vi vill bidra till att bygga en folkrörelse som stöttar barn, unga och föräldrar att bevara tilliten till sina egna förmågor och på så sätt skapa ett mer levande samhälle att bo och verka i. Pedagogikprofessorn Sir Ken Robinson påminner oss om att vi utbildar våra barn för framtiden utan att egentligen ha en aning om hur världen kommer att se ut om bara några årtionden. De barn som i höst med spänd förväntan börjar första klass kommer att gå i pension runt år 2070. Vi har ingen aning om hur världen ser ut eller vilka förutsättningar och färdigheter som krävs av människan i framtiden. Men ändå är det meningen att dagens skolsystem ska utbilda barnen för just denna framtid. Ur ett sådant långsiktigt perspektiv är det livsviktigt att vuxensamhället fokuserar all kraft åt att uppmärksamma och stärka barnens förmåga till kreativitet, empati och helhetstänkande. Lösningarna på framtida samhällsproblem kommer troligtvis endast kunna skapas av orädda innovativa människor som fått växa upp i miljöer som ger utrymme för den fria individens nyfikna skaparkraft. Kreativitet och skapande är i det sammanhanget lika viktigt att främja som läs- och skrivkunnighet. Dagens komplexa samhälle förutsätter att hela människans skapande kapacitet får utvecklas fritt så att hela vår potential kommer till nytta – både på individnivå och samhällsnivå.

Vår vision är att TILLITSVERKET blir en folkrörelse. Det kan vi förverkliga genom att se till att många människor är i rörelse samtidigt. Och att rörelsen är på bred front.För att lyckas gör vi TILLITSVERKET till en bred satsning som med tiden ska få möjlighet att växa organiskt genom kreativa lärandeprocesser och gränsöverskridande möten. Vi måste våga tänka långsiktigt. Efter tre år har

 • Mer än 2500 barn och 500 vuxna en ny erfarenhet av fri lek
 • 100 föräldrar gått kursen Växa Tillsammans
 •  Hönan & Ägget är ett etablerat socialt företag som engagerar ca 50 unga arbetslösa per år.
 • Tillitsverket är en självklar plattform för kunskapande kring fri lek och kreativitet
 • Politiker och tjänstemän har nåtts av starka argument och budskapet om den högra hjärnhalvans livsviktiga funktion på individ- och samhällsnivå.
 • Kunskapsportal etablerad
 • Hittat möjlig affärsmodell för Tillitsverkets lekverksamhet
 • Varit avsändare av debattartiklar i rikspress och som aktör i den offentliga debatten.
 • Hittat samarbetspartners inom näringsliv och offentlig sektor
 • Utvecklat och förverkligat nya sätt att sprida kunskapande om leken och den högrahjärnhalvans betydelse.
 • En avslutningskonferens tillsammans med gränsöverskridande samarbetspartners  

Tillitsverket består av Verkstan där människor - barn, unga och vuxna tillsammans kan få möjlighet att komma i kontakt med sin skapande förmåga och öka tilliten till sig själv genom lek och skapande. Verkstan bjuder in till lekdagar, lekläger, naturlek, kurs i att växa tillsammans, föräldrarkurs om lekens betydelse. I Labbet vill vi skapa en tillitsrörelse genom samtal, fördjupning och labbande tillsammans med forskare, experter och konstnärer. Processerna och kunskapandet kring höger och vänster hjärnhalvas funktioner, fri lek och skapande görs genom samtalsserier, pod-casts, transferlab, upplevelseutställningar och föredrag.

Idén till Tillitsverket har skapats utur möten och samtal mellan människor i olika åldrar, i olika sammanhang och med olika bakrund. Trådar har vävts samman, trådar av längtan efter tillit, empati, kreativitet, lek och ett medmänskligt samhälle. Nu är Tillitsverket igång som projekt och vi vill växa organiskt vilket vi ser som motsatsen till reproduktion. Det har blivit extra tydligt under projektets första sommar då ca 450 vuxna och barn varit hos oss på Ingarö och lekt. Vi är tillsammans medskapare av Lekdagarna och Leklägren där både vuxna och barn är delaktiga i processen. Ingen Lekdag blir den andra lik. Likaså i Hönan&Ägget ,Tillitsverkets sociala ungdomsprojekt, är ungdomarna medskapare av verksamheten. Det är fantastiskt när dessa så kallade hemmasittare som ofta ses som ett problem, uttrycker idéer och tar initiativ när de blir sedda för den de är. Deras delaktighet blir till en kraft in i Hönan&Äggets verksamhet och speglar grunden för Tillitsverkets vision om att tillsammans skapa en folkrörelse för att göra en socialt hållbar framtid möjlig.

Tillitsverket samarbetar med Centrum för Social Hållbarhet (CSS) Karolinska Institutet, NAV-Scen i Nacka kommun, Värmdö Kommun, IPA Lekfrämjandet, Idunskolan i Nacka, Saltå Kvarn, Johan & Nyström, Naturskyddsföreningen, Allvis mödra- och barnhälsovård Rosenlunds sjukshus, Arbetsförmedlingen. Vårt arbete med att närverka och hitta möjliga samarbeten fortsätter kontinuerligt.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2014 och avslutades i april 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2014 och avslutades i april 2017.

Kontakt

Ort
Ingarö

Liknande projekt

 • Känslighet

  Projektets mål är att barns förmåga att hantera högkänslighet ökar. Förskolan ska också kunna bemöta högkänsliga barn med fördjupad förståelse, nya…

 • Nybyggnation av knattebana på Fågelvik i Värmdö kommun

  Vi siktar på att erbjuda barn med behov av särskilt stöd att kunna spela golf under lättsammare former. Knattebanan kommer givetvis vara öppen även…

 • Nybyggnation av aktivitetsanläggning på Lillsved 1:1 i Värmdö kommun

  Projektets syfte är att skapa en aktivitetsanläggning utomhus där barn och ungdomar kan träna hopp på skidor i en varierande och inspirerande miljö.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.