Till innehållet

Tillsammans - för god psykisk hälsa

Projektet drivs av: Studieförbundet Vuxenskolan i Västmanland

Beskrivning av projektet


Projektet syftar till att förändra attityder och bemötande kring människor som lever med psykisk ohälsa. Målet är att bidra till en ny modell för samverkan (Västmanlandsmodellen) där ett öppnare klimat och en bredare förståelse för målgruppens hela sammanhang belyses.  Målgruppen är primärt unga och unga vuxna med psykisk funktionsnedsättning samt anhöriga till dessa. Sekundärt avser projektet att nå andra unga vuxna samt professionell vårdpersonal, arbetsgivare, LSS, skolor, socialtjänst, polis, arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Fokus kommer att ligga på kunskapsutveckling och informationsspridning samt framtagandet av nya metoder och modeller för samverkan mellan brukarorganisationer och offentliga aktörer. Studieförbundet Vuxenskolan har ambitionen att överföra erfarenheter från projektet till andra studieförbund i andra kommuner och landsting efter projektets genomförande. En framgångsfaktor i utvecklandet av Västmanlandsmodellen, och en förutsättning, är den breda ansatsen i projektet. Efter projektet har Västmanland en metod för samverkan kring psykisk ohälsa som kan implementeras på flera nivåer i samhället.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2016 och avslutades i juni 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2016 och avslutades i juni 2019.

Kontakt

Ort
Västerås

Liknande projekt

  • Autistisk Fantasi

    Tillsammans med barn och unga med autismspektrumdiagnoser ska Lajvverkstaden ta fram pedagogiska verktyg för lajv där fokus ligger på…

  • Mellan två världar

    Barn och unga som är i behov av hörhjälpmedel som hörapparat eller cochlea implantat kan trots sina hjälpmedel ändå uppleva att de inte hör…

  • Snacka om livet (SOL) för en bättre existentiell hälsa

    Syftet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för unga att ha en god existentiell hälsa för att på så vis bli bättre rustade att hantera…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.