Till innehållet

Tillsammans är man mindre ensam

Projektet drevs av: Ensamkommandes förbund Malmö

Beskrivning av projektet

Projektet Tillsammans är man mindre ensam syftar till att främja den psykiska hälsan hos ensamkommande och nyanlända mellan 13–25 år. Målet är att skapa en medvetenhet och kunskap om psykisk och fysisk hälsa.

Projektet Tillsammans är man mindre ensam syftar till att främja den psykiska hälsan hos ensamkommande och nyanlända mellan 13–25 år. Målet är att skapa en medvetenhet och kunskap om psykisk och fysisk hälsa samt ta fram verktyg för att främja densamma. Projektets huvudsakliga aktiviteter består av informella samtalsgrupper, peer-to-peer support, natur- och kulturupplevelser samt lägervistelser. Efter projektet ska kunskaper och verktyg leva vidare inom föreningen och hos samarbetsaktörer. Förhoppningen är också att projektet ska leda till en långsiktig samordning av insatser gällande det hälsofrämjande arbetet för ensamkommande och nyanlända ungdomar. Ett av projektets tre planerade aktivitetsområden är att genomföra natur- och kulturupplevelser i samverkan med Hörjelgården och föreningen Plattformers. Det kan till exempel röra sig om kortare och längre naturläger och utflykter med sysslor som matlagning, sociala aktiviteter, gårdssysslor och naturupplevelser. På kultursidan kommer aktiviteterna att bestå av workshops i dans, grafittimålning och musik. I slutet av varje termin blir det vernissage där målgruppen utställer det den skapat under terminen. Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att kunna genomföra konstnärliga workshops som visat sig kosta mera än vad projektet hade budgeterat i ursprungsansökan.

Efter projektet

Projektet ledde till att föreningens, personalens samt deltagarnas kunskap om psykisk hälsa samt verktyg att främja densamma har ökat. Det gäller även kunskap om tobak, alkohol och narkotikans påverkan på kroppen. Det är genom utbildningstillfällen, samtalsgrupper och samarbeten med ideell sektor och vården som kunskap och nya metoder för att hantera psykisk ohälsa och beroende har blivit en del i föreningens verksamhet. Det har varit viktigt att arbeta förebyggande med sociala aktiviteter och skapa gemenskap för att nå ut till målgruppen. De har lyckats utarbeta hållbara samarbeten med ideell sektor och vården.

Verksamheten lever vidare dels genom hållbara samarbeten och nätverk, dels genom den kunskap och metoder som finns kvar inom den ordinarie verksamheten och samarbetsaktörer. Kunskap som finns samlat i slutrapport, informationsmaterial, handlingsplaner och rutiner kommer inte bara användas inom mötesplats Otto utan även spridas till andra viktiga aktörer inom ideell sektor, vården och myndigheter.

Projektets rapport om unga i beroende, psykisk ohälsa och komplex utsatthet

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2019 och avslutades i september 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2019 och avslutades i september 2022.

Liknande projekt

  • Hälsa för nyanlända ungdomar

    Projektet syftar till att ge nyanlända ungdomar goda förutsättningar till att uppnå en god hälsa i Sverige, att integreras i det svenska samhället…

  • Adda livet

    Projektet ska på ett nytt sätt, för och med ungdomar, kombinera filmer, sociala medier, modern teknik och möten för att nå ut med modern…

  • Dissa Steroider

    Projektet ska skapa en plattform med syfte att sprida kunskap om steroidmissbruk och dess följder.

Sidan uppdaterades 2023-03-08.