Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Tillsammans är man mindre ensam

Projektet drivs av: Ensamkommandes förbund Malmö

Beskrivning av projektet

Projektet Tillsammans är man mindre ensam syftar till att främja den psykiska hälsan hos ensamkommande och nyanlända mellan 13–25 år. Målet är att skapa en medvetenhet och kunskap om psykisk och fysisk hälsa.

Projektet Tillsammans är man mindre ensam syftar till att främja den psykiska hälsan hos ensamkommande och nyanlända mellan 13–25 år. Målet är att skapa en medvetenhet och kunskap om psykisk och fysisk hälsa samt ta fram verktyg för att främja densamma. Projektets huvudsakliga aktiviteter består av informella samtalsgrupper, peer-to-peer support, natur- och kulturupplevelser samt lägervistelser. Efter projektet ska kunskaper och verktyg leva vidare inom föreningen och hos samarbetsaktörer. Förhoppningen är också att projektet ska leda till en långsiktig samordning av insatser gällande det hälsofrämjande arbetet för ensamkommande och nyanlända ungdomar. Ett av projektets tre planerade aktivitetsområden är att genomföra natur- och kulturupplevelser i samverkan med Hörjelgården och föreningen Plattformers. Det kan till exempel röra sig om kortare och längre naturläger och utflykter med sysslor som matlagning, sociala aktiviteter, gårdssysslor och naturupplevelser. På kultursidan kommer aktiviteterna att bestå av workshops i dans, grafittimålning och musik. I slutet av varje termin blir det vernissage där målgruppen utställer det den skapat under terminen. Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att kunna genomföra konstnärliga workshops som visat sig kosta mera än vad projektet hade budgeterat i ursprungsansökan.

Projektets tidstatus

90%

Projektet startade i februari 2019 och avslutas i februari 2022.

Projektets tidstatus

90%

Projektet startade i februari 2019 och avslutas i februari 2022.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.