Till innehållet

Tillsammans är man mindre ensam

Projektet drivs av: Ensamkommandes förbund Malmö

Beskrivning av projektet

Projektet Tillsammans är man mindre ensam syftar till att främja den psykiska hälsan hos ensamkommande och nyanlända mellan 13–25 år. Målet är att skapa en medvetenhet och kunskap om psykisk och fysisk hälsa.

Projektet Tillsammans är man mindre ensam syftar till att främja den psykiska hälsan hos ensamkommande och nyanlända mellan 13–25 år. Målet är att skapa en medvetenhet och kunskap om psykisk och fysisk hälsa samt ta fram verktyg för att främja densamma. Projektets huvudsakliga aktiviteter består av informella samtalsgrupper, peer-to-peer support, natur- och kulturupplevelser samt lägervistelser. Efter projektet ska kunskaper och verktyg leva vidare inom föreningen och hos samarbetsaktörer. Förhoppningen är också att projektet ska leda till en långsiktig samordning av insatser gällande det hälsofrämjande arbetet för ensamkommande och nyanlända ungdomar. Ett av projektets tre planerade aktivitetsområden är att genomföra natur- och kulturupplevelser i samverkan med Hörjelgården och föreningen Plattformers. Det kan till exempel röra sig om kortare och längre naturläger och utflykter med sysslor som matlagning, sociala aktiviteter, gårdssysslor och naturupplevelser. På kultursidan kommer aktiviteterna att bestå av workshops i dans, grafittimålning och musik. I slutet av varje termin blir det vernissage där målgruppen utställer det den skapat under terminen. Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att kunna genomföra konstnärliga workshops som visat sig kosta mera än vad projektet hade budgeterat i ursprungsansökan.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2019 och avslutades i februari 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2019 och avslutades i februari 2022.

Kontakt

Liknande projekt

  • Adda livet

    Projektet ska på ett nytt sätt, för och med ungdomar, kombinera filmer, sociala medier, modern teknik och möten för att nå ut med modern…

  • Beroendepodden - drogfrihet & hälsa

    Projektet ska förebygga att unga, 15 till 25 år, utvecklar missbruk och/eller psykisk ohälsa samt hjälpa de som redan finns i dysfunktionella…

  • Dissa Steroider

    Projektet ska skapa en plattform med syfte att sprida kunskap om steroidmissbruk och dess följder.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.