Till innehållet

Tillsammans mot självmord - utvecklat stöd till personer som inte längre vill leva

Projektet drivs av: Föreningen Mind

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla Självmordslinjen genom att öka kvaliteten i samtalen och på så sätt kunna ta emot fler samtal samt bredda verksamheten för att inkludera andra suicidpreventiva insatser.

Syftet med detta projekt är att utveckla Självmordslinjen genom att öka kvaliteten i samtalen och på så sätt kunna ta emot fler samtal samt bredda verksamheten för att inkludera andra suicidpreventiva insatser, framför allt mot ungdomar, för att minska antalet självmord i Sverige. I projektet ska det tas fram en uppdaterad metod för samtalen med tillhörande metodmanual och teorihandbok. Det ska även tas fram en ny modell för ett hållbart volontäruppdrag där volontärerna får mer stöd och handledning samt utbildning och fortbildning via en digital plattform vilket innebär att verksamheten lättare når ut över hela landet.

Efter projektets slut kommer utvecklingsdelarna att implementeras i den reguljära verksamheten.

Projektets tidstatus

92%

Projektet startade i maj 2020 och avslutas i maj 2023.

Projektets tidstatus

92%

Projektet startade i maj 2020 och avslutas i maj 2023.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Active Move

    Projektets övergripande mål är att i brett samarbete med föreningsliv och andra aktörer bygga upp en ny föreningsmodell som vänder sig till ungdomar…

  • All set for Action

    Projektet ska få fler att uppleva, delta i och engageras till att skapa en mer jämställd, jämlik och mångfaldig värld. Målgruppen är unga kvinnor…

  • Arion

    Projektet ska erbjuda unga hbtq-personer som har sex mot ersättning interaktivt stöd och stöd i kontakt med myndigheter och andra instanser som ett…

Sidan uppdaterades 2020-07-06.