Till innehållet

Tillsammans mot självmord - utvecklat stöd till personer som inte längre vill leva

Projektet drevs av: Föreningen Mind

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla Självmordslinjen genom att öka kvaliteten i samtalen och på så sätt kunna ta emot fler samtal samt bredda verksamheten för att inkludera andra suicidpreventiva insatser.

Syftet med detta projekt är att utveckla Självmordslinjen genom att öka kvaliteten i samtalen och på så sätt kunna ta emot fler samtal samt bredda verksamheten för att inkludera andra suicidpreventiva insatser, framför allt mot ungdomar, för att minska antalet självmord i Sverige. I projektet ska det tas fram en uppdaterad metod för samtalen med tillhörande metodmanual och teorihandbok. Det ska även tas fram en ny modell för ett hållbart volontäruppdrag där volontärerna får mer stöd och handledning samt utbildning och fortbildning via en digital plattform vilket innebär att verksamheten lättare når ut över hela landet.

Efter projektet

Projektet ledde till att man ökat kvaliteten på samtalen i Självmords linjen och att man uppdaterat volontärhandboken samt digitaliserat en hållbar utbildning för volontärerna vilken ger dem stöd i de svåra och livsviktiga samtal som förs, varje dag, dygnet runt.

Vidare har man utvecklat utbudet i sitt suicidpreventiva arbete genom att utveckla och implementera ett digitalt väntrum. I det digitala väntrummet kan man ta del av samlad kunskap, övningar, reflektioner och tips medan man väntar på att få chatta. Man har även utvecklat stöttande och kunskapshöjande filmer om psykisk ohälsa och självmordstankar och arbetar fortsatt med att utveckla mer rörligt material till det digitala väntrummet.

Projektet har haft ett långsiktigt fokus och alla resultat och insikter som genererats inom ramen för projektets aktiviteter kommer införlivas eller uppgå i Minds ordinarie verksamhet. De konkreta resultat som levererats i form av uppdaterad metodmanual och volontärhandbok, ny volontärutbildning, framtagande av en distraktionslösning med nytt material i både rörlig och skriftlig form och nytt volontärhanteringssystem har redan tagits emot och implementerats i verksamheten.

 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2020 och avslutades i maj 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2020 och avslutades i maj 2023.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Active Move

    Projektets övergripande mål är att i brett samarbete med föreningsliv och andra aktörer bygga upp en ny föreningsmodell som vänder sig till ungdomar…

  • FEST E-sport

    Det övergripande målet med FEST E-sport är att förebygga sexuella övergrepp och minska den faktiska och den upplevda otryggheten i och i anslutning…

  • Universell menskompetens - menskunskap för alla

    Projektet ska skapa ett lättillgängligt, lättanvänt och tidlöst material om mens som är kunskapshöjande för barn och unga som menstruerar.…

Sidan uppdaterades 2023-09-18.