Till innehållet

Tillväxten - utvecklingen av ett deltagarägt tillsammansföretagande

Projektet drivs av: Föreningen Attention KFV-regionen

Beskrivning av projektet

Projektet har sitt ursprung från en idé hos en grupp som skrivit en bok, Utanför vanligheten. De vill skapa ett "kunskapscentrum" i form av ett tillsammansföretagande för goda arbetsmetoder och stöd till andra; både myndigheter och enskilda.

Projektet syftar till att skapa en väl anpassad arbetsplats där människor med neuropsykiatriska (npf) och näraliggande diagnoser arbetar och verkar. Formen är tänkt som ett deltagarägt socialt företag. Målet är att det sociala företaget får uppdrag via kommunen och Arbetsförmedlingen, sprider kunskap och arbetar konsultativt gentemot arbetsgivare och anställda med npf. Målgruppen är vuxna personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som saknar arbete på den öppna arbetsmarknaden. Det första året kommer målgruppen att genomgå en utbildning i samarbete med Coompanion kring socialt företagande och förbereda en affärsplan för det som ska bli det sociala företagets verksamhet. Företaget är tänkt att bl.a. erbjuda föreläsningar, coaching till arbetsgivare som har anställda med npf, utbildning på skolor, erbjuda råd och stödverksamhet riktad till såväl brukare som offentliga aktörer kring funktionsnedsättningen. Hela processen kring företagsbildningen ska dokumenteras med film. Filmen kommer att tillsammans med en handbok kunna användas som pedagogiskt verktyg för andra som önskar starta ett socialt företag. Verksamheten ska långsiktigt finansieras genom att erbjuda kommunen placeringar för arbetsträning och daglig verksamhet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2013 och avslutades i januari 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2013 och avslutades i januari 2016.

Kontakt

Ort
Katrineholm, Flen och Vingåker

Liknande projekt

  • LifeRing

    LifeRing är sekulära självhjälpsgrupper med personer som stödjer varandra att leva ett nyktert liv. LifeRing vänder sig till alla som vill bli, och…

  • Lighthouse en mötesplats för skapande integration

    Projektet riktar sig till nyanlända och asylsökande grupper av barn,unga och vuxna med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar för ömsesidig…

  • Likaolika

    Projektets syfte är att skapa arbete för personer med funktionsnedsättning. 

Sidan uppdaterades 2020-06-02.