Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Tillväxten - utvecklingen av ett deltagarägt tillsammansföretagande

Projektet drivs av: Föreningen Attention KFV-regionen

Beskrivning av projektet

Projektet har sitt ursprung från en idé hos en grupp som skrivit en bok, Utanför vanligheten. De vill skapa ett "kunskapscentrum" i form av ett tillsammansföretagande för goda arbetsmetoder och stöd till andra; både myndigheter och enskilda.

Projektet syftar till att skapa en väl anpassad arbetsplats där människor med neuropsykiatriska (npf) och näraliggande diagnoser arbetar och verkar. Formen är tänkt som ett deltagarägt socialt företag. Målet är att det sociala företaget får uppdrag via kommunen och Arbetsförmedlingen, sprider kunskap och arbetar konsultativt gentemot arbetsgivare och anställda med npf. Målgruppen är vuxna personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som saknar arbete på den öppna arbetsmarknaden. Det första året kommer målgruppen att genomgå en utbildning i samarbete med Coompanion kring socialt företagande och förbereda en affärsplan för det som ska bli det sociala företagets verksamhet. Företaget är tänkt att bl.a. erbjuda föreläsningar, coaching till arbetsgivare som har anställda med npf, utbildning på skolor, erbjuda råd och stödverksamhet riktad till såväl brukare som offentliga aktörer kring funktionsnedsättningen. Hela processen kring företagsbildningen ska dokumenteras med film. Filmen kommer att tillsammans med en handbok kunna användas som pedagogiskt verktyg för andra som önskar starta ett socialt företag. Verksamheten ska långsiktigt finansieras genom att erbjuda kommunen placeringar för arbetsträning och daglig verksamhet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2013 och avslutades i januari 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2013 och avslutades i januari 2016.

Kontakt

Ort
Katrineholm, Flen och Vingåker
Sidan uppdaterades 2020-06-02.