Till innehållet

Tjejdriven – kulturfusion på tjejers villkor

Projektet drevs av: Internationella Kvinnoföreningen i Malmö

Beskrivning av projektet

Projektet ska öka förutsättningarna för att fler unga kvinnor/flickor med utländsk bakgrund i Malmö tar aktiv del i civilsamhälle och föreningsliv.

Syftet med projektet Tjejdriven – kulturfusion på tjejers villkor är att öka förutsättningarna för att fler unga kvinnor/flickor med utländsk bakgrund i Malmö tar aktiv del i civilsamhälle och föreningsliv. Genom att skapa en gemensam kulturscen för och med tjejer, en kulturell fusion inom mode, dans och musik vill projektet minska socialt utanförskap, öka inkludering och visa på likheter mellan olika kulturer samtidigt som Tjejdriven utmanar fördomar och skapar debatt.

Projektets mål

 • att ge unga kvinnor möjlighet att mötas över kulturella gränser för att tillsammans skapa en mångkulturell gemenskap.
Tillsammans planerar och genomför tjejerna kulturfusioner inom mode, dans och musik på sina egna villkor.
Projektet ska arbeta aktivt för att bryta de osynliga strukturer som håller de unga tjejerna tillbaka från att förverkliga sig själva. Projektets primära målgrupp
 • unga kvinnor/flickor med utländsk bakgrund som är mellan 12-25 år.
Projektet strävar efter att nå ut till de mest segregerade och låginkomsttäta områdena i Malmö.

Med finansiering och stöd från folkbildningen så kan erfarenheterna från Tjejdriven leva vidare som studiecirklar.

Efter projektet

Diplomprogrammet som koncept blev uppmärksammat av tjejer i Malmö. Det blev en framgång eftersom det var det första entreprenörskaps-programmet i Malmö som riktade sig bara till unga tjejer. Diplomprogrammet gjorde det möjligt för föräldrar med olika bakgrunder att förstå betydelsen av aktiviteterna i Tjejdriven. Föräldrarna ger sina döttrar tillstånd att delta när de förstår att programmet ger kunskap och blir en hjälp i tjejernas framtida karriär.

I Tjejdriven så hade man en unik mentorskapsmetod där unga tjejer blev förebilder och lärde de andra unga tjejerna genom sina erfarenheter i projektet. Vi har jobbat med att skapa nya kontakter till tjejerna för att möjliggöra för och skapa inspiration till framtida jobb och karriärer. Deltagarna har knutit kontakter genom diplomprogrammets föreläsningar men också genom sina projekt.

De har deltagit på olika möten och i olika evenemang i Malmö, t.ex: ● Föreningsgalan 2019 på Malmö Arena där IKF Malmö blev årets förening och en av Tjejdrivens projektledare utnämnd till årets eldsjäl.

● Paneldebatt med Mentor Malmö för att skapa en större förståelse för hur det är att vara mentor för andra ungdomar.

● Fritidsforums ombudsmöte i Malmö där de hade en workshop angående hur fritidsforum utvecklar sitt arbete för ungdomar.

● Toppmöte i Stockholm Youth Movement 2020 där de tog fram nya idéer och utvecklade dem i idéverkstäder.

Tjejernas studiecirklar fortsätter att finansieras genom Studieförbundet Vuxenskolan. De får bidrag för sina projekt och har möjlighet att använda IKF:s och Möllans Basements lokaler.

Tjejdrivens koncept med föreläsningarna överförs till vårt Erasmus+ projekt som heter Young Women Leaders Academy. Akademin fortsätter som Tjejdriven med en bredare målgrupp inklusive internationella studenter. I det projektet har man budget för att genomföra aktiviteter under 2 år. Inom sitt Erasmus + Young Women Leader Network så engagerar man andra unga kvinnor som är medlemmar på Möllans Basement. MB blir rekryterings- och marknadsföringskanal till andra projekt som riktar sig till unga kvinnor.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i februari 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i februari 2021.

Kontakt

E-post
Ort
Malmö

Liknande projekt

 • Myter och verkligheter

  Projektet ska stärka norrländska hbtqi-ungdomars identitet, psykisk hälsa och känsla av geografisk tillhörighet.

 • Fördomsfri jämlikhet

  Projektet ska skapa möten och dialog mellan unga från olika geografiska områden i Malmö som idag inte har en naturlig mötesplats. Projektet vill…

 • Hand i hand - vägen till bättre välbefinnande

  Projektet ska skapa förutsättningar för att unga romska kvinnor i åldern 16-25 år som av olika anledningar mår dåligt, får stöd och coachning till…

Sidan uppdaterades 2021-07-09.