Till innehållet

Tjejer Kan - ett projekt som stärker svensksomaliska flickors och unga kvinnors delaktighet och kompetens

Projektet drivs av: Föreningen Hidde Iyo Dhaqan

Beskrivning av projektet


Det övergripande målet med projektet är att stärka, utbilda och coacha flickor och unga kvinnor med somalisk bakgrund, så att de kan verka som ledare i projekt, föreningar, företag och i övrigt i samhället. Projektets målgrupp är unga kvinnor mellan 15-25 år med främst svensk-somalisk bakgrund boende i Malmö. Inom projektet kommer det att utvecklas en idéverkstad där deltagarna får testa och pröva sina idéer. Deltagarna kommer att arbeta praktiskt och lösningsbaserat i caseformat och samtidigt få möjlighet att utveckla sin egen självkänsla. En stödgrupp ska bildas för att stödja tjejer som på olika sätt vill förverkliga sina idéer, t.ex. driva projekt eller arrangemang. Deltagarna kommer att erbjudas mentorer för att få extra stöttning och konkret kunskap kring att arbeta med projekt, ledarskap och påverkan. Bland projektets blivande mentorer finns personer med bakgrund som kurator, företagare och kulturarbetare. Deltagarna har också tagit fram exempel på förebilder som de vill följa under projektets gång. En jämställdhetsgrupp kommer att startas inom ramen för projektet i syfte att stärka deltagarnas och medverkande föreningars jämställdhetskunskap och säkerställa att jämställdhet kan nås på kort och lång sikt (vad gäller representation, resursfördelning, mm). Löpande under projektets gång vill deltagarna utforska socialt entreprenörskap och företagande och i synnerhet se hur kollaborativ ekonomi kan vara en redskap i att skapa hållbarhet för de egna idéerna. Bland annat ska studiebesök göras till flera andra verksamheter i Malmö som jobbar med just kollaborativ ekonomi. Efter projekttiden ska mentorsverksamheten, idéverkstaden, stödgruppen och jämställdhetsgruppen finnas kvar och drivas som en del av Hidde Iyo Dhaqans ordinarie verksamhet, i samarbete med samarbetsorganisationerna.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2016 och avslutades i juni 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2016 och avslutades i juni 2019.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

  • Hand i hand - vägen till bättre välbefinnande

    Projektet ska skapa förutsättningar för att unga romska kvinnor i åldern 16-25 år som av olika anledningar mår dåligt, får stöd och coachning till…

  • Digital Social Fritid

    Malmö e-sport vill, genom projektet Digital Social Fritid, göra e-sporten till en trygg mötesplats för alla.

  • Tjejdriven – kulturfusion på tjejers villkor

    Projektet ska öka förutsättningarna för att fler unga kvinnor/flickor med utländsk bakgrund i Malmö tar aktiv del i civilsamhälle och föreningsliv.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.